KLC cabine-overleg 24 april

25 apr. 2013

Op woensdag 24 april jl. heeft het tweede cabine overleg van dit jaar plaatsgevonden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: IFS functie, werknemerstevredenheidsonderzoek, doorstroom-instroom, mogelijke overgang 737 productie, onbetaald verlof en doorstroom. IFS functieWe
Op woensdag 24 april jl. heeft het tweede cabine overleg van dit jaar plaatsgevonden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: IFS functie, werknemerstevredenheidsonderzoek, doorstroom-instroom, mogelijke overgang 737 productie, onbetaald verlof en doorstroom.

 

IFS functie
We hebben wederom gevraagd hoe de stand van zaken is betreffende nieuwe cursussen voor de functie van Inflight Supervisor. KLC heeft in de lopende CAO onderhandelingen het voorstel gedaan om deze functie af te schaffen en daarom hebben zij ook geen nieuwe cursussen in de planning. Dit is tegen alle afspraken in, daar volgens de huidige CAO deze functie nog steeds bestaat. Daarom vindt de VNC dat er niet vooruit gelopen kan worden op lopende onderhandelingen en dat er uiteraard opgeleid moet worden. De VNC gaat voor behoud van de IFS functie. Op 3 mei aanstaande zal hierover een overleg plaatsvinden met KLC.

Werknemerstevredenheidsonderzoek
KLC kwam met het nieuws dat 64% van ons korps het tevredenheidsonderzoek heeft ingevuld. De uitslag hiervan is nog niet bekend, maar wordt aan ons teruggekoppeld zodra dit wel het geval is. 

Update status KLC (doorstroom - instroom)
Vooralsnog gaat alles volgens plan. De eerste doorstroom cursus is afgelopen maandag begonnen en wij hebben tegelijkertijd Initial 7 (5de cursus) bij KLC mogen verwelkomen. De winterplanning van KLM is nog niet bekend en daardoor is er jammer genoeg nog geen nieuws betreffende eventuele doorstroom later dit jaar. Uiteraard blijft dit een hard punt voor de VNC en zal dit ook weer op de volgende agenda verschijnen.

Op korte termijn zal de VNC met KLM en KLC in overleg gaan over hoe de doorstroom in de toekomst beter geregeld kan worden.

Ziekte voor doorstroom
We hebben KLC om opheldering gevraagd rondom het ziek melden voor de doorstroom cursus en KLC kwam met de volgende mededeling: wanneer iemand langdurig ziek is en het er naar uitziet dat hij/zij geen deelname kan bevestigen tot een maand op voorhand van de cursus, deze plaats wordt ingevuld door de eerstvolgende op de lijst van de volgende cursus. Denk bij langdurig ziek aan een gebroken been of een burn-out en niet een verkoudheid of een griepje: dit heeft geen effect op je doorstroomplaats.

Mogelijke overgang 737 productie
KLC wist ons te vertellen dat er nog NIETS in voorbereiding is noch een business case op het bureau ligt met betrekking tot de 737 productie (KLM Europa). Wij hebben ook dit punt vast gesoldeerd in de agenda van de volgende overleggen.

Onbetaald verlof en ziekte
Mocht je onbetaald verlof hebben aangevraagd en je belandt daarvoor in de ziektewet, dan is er de mogelijkheid het verlof te verplaatsen (in overleg met je CCM) of te laten vervallen. Zo kan deze tijd gebruikt worden om te revalideren en/of te re-integreren.

KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA