• home
  • Actueel
  • Kick off overleg bonden en KLM over bijdrage vanuit personeel

Kick off overleg bonden en KLM over bijdrage vanuit personeel

27 aug. 2020
Gistermiddag heeft KLM met alle cabine- en grondbonden gesproken over de mogelijke invulling van de tijdelijke bijdragen vanuit het personeel, dit vanwege de huidige crisis. In deze eerste sessie gaf KLM een presentatie met in grote lijnen hun visie op het reorganiseren en saneren. Zij willen daarmee kunnen voldoen aan de volgens hen door de overheid gestelde voorwaarden aan de leningen en garantiestellingen.

KLM verwacht daarbij van al haar personeel een fikse bijdrage uit de arbeidsvoorwaarden.

Op zoek naar passende inbreng
De focus ligt op hoe we met elkaar gaan komen tot kostenreductie voor zolang de lening en garantiestellingen lopen en op de uitwerking van een lineaire loonstaffel (gradatie in bijdragen van 0 tot tenminste 20%). De VNC is bereid een passende bijdrage te leveren maar committeert zich niet per definitie aan de door KLM met de overheid uitgewerkte voorwaarden. We vinden dat wij als werknemersorganisaties - die de belangen van werknemers vertegenwoordigen en onder meer cao’s afsluiten - daarbij vanaf het begin af aan betrokken hadden moeten worden. KLM kon overigens hun eigen plan nu niet volledig toelichten omdat zij nog inhoudelijke zaken moeten toetsen met de overheid.

Motie Tweede Kamer
De VNC blijft het opmerkelijk vinden dat, hoewel er al vanaf maart door KLM met het Ministerie van Financiën wordt gesproken, er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat. Denk aan de invulling van de motie van de Tweede Kamer (die door op een na alle partijen werd gesteund en dus is aangenomen) over het ontzien van werknemers die tot anderhalf keer modaal verdienen.  
Niettemin heeft de werkgever 1 oktober als streefdatum om met alle bonden tot een herstructureringsplan en een vaststelling van de financiële bijdrage door de werknemers te komen. Ondertussen is de winstuitkering over 2019 tot die tijd uitgesteld en heeft KLM eenzijdig de in de cao afgesproken 2,5% loonsverhoging per augustus ook tot oktober uitgesteld.

Bepalen van de insteek
De bonden hebben voor het moment de globale ideeën van KLM aangehoord en krijgen de (vertrouwelijke) presentatie toegestuurd. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat er bij onze leden behoefte is aan meer inhoud kan er nu dus nog niet veel worden gedeeld. Zodra alle informatie van KLM bij ons binnen is, nemen we de tijd om deze grondig te bestuderen. Bovendien zullen we nauwlettend blijven volgen wat er in Den Haag gebeurt en daartoe hebben we voor de helderheid al aanvullende gegevens bij de overheid opgevraagd. Als we alle info goed hebben geanalyseerd, kunnen we samen met onze Ledenraad de te varen koers verder uitzetten. Het is uiterst belangrijk om hierover zorgvuldige afwegingen te maken want tenslotte gaat het over hoe we onze bijdrage vanuit het cabinepersoneel op een passende wijze kunnen leveren.
Met die ideeën schuiven we dan aan bij een - hopelijk spoedig - vervolgoverleg, waarvoor we nog een uitnodiging van KLM zullen ontvangen.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA