• home
  • Actueel
  • John Maas nieuwe aanwinst KLM Ondernemingsraad voor de VNC

John Maas nieuwe aanwinst KLM Ondernemingsraad voor de VNC

15 jun. 2021
KLM collega John Maas (eenbander en Ledenraadslid) is de nieuwe aanwinst in de OR fractie van de VNC. John vliegt 17 jaar waarvan 7 bij Martinair en 10 bij KLM. Door zijn grondige (juridische) onderzoekswijze en het delen van goed onderbouwde kritische analyses viel hij positief op in de Ledenraad.

Ook initieerde hij onlangs het idee om voor onze KLM leden VNC Ledenraad-informatiesessies te organiseren, ter ondersteuning van de uitvraag voor de nieuwe Raad. In het Magazine schreef hij voor de rubriek ‘In gesprek met de Ledenraad’ over het belang van de door het sectiebestuur afgesproken terugkeerregeling voor vijf jaar inclusief behoud van je arbeidsvoorwaarden. Hij constateerde dat dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de wettelijke termijn is, die slechts zes maanden bedraagt.

Gefeliciteerd!
De VNC is enthousiast over de komst van John in de OR per 1 juli en feliciteert hem van harte! Nu hij OR vertegenwoordiger is namens onze vereniging is deze VNC fractie weer op volle sterkte na de verkiezing van OR lid en tweebander Marije Kroese tot sectiebestuurder.

Wat doet de OR
De KLM-Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle KLM en KLC medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisatiewijzigingen. Tevens gaat dit medezeggenschapsorgaan over regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Zetelverdeling
Tijdens de verkiezingen - eens in de drie jaar - wordt via een rekenformule vastgesteld hoeveel vertegenwoordigers van iedere afdeling plaats kunnen nemen. De samenstelling is een evenredige afspiegeling van de samenstelling van KLM. Voor het cabinepersoneel zijn negen zetels gereserveerd waarmee zij dus een belangrijke stem heeft in de KLM-OR, 6 ervan worden ingevuld door VNC'ers.

VNC bestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA