Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering VNC

7 jun. 2021
Tot maandag 14 juni 9.00 uur kunnen leden zich aanmelden voor de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VNC (ALV) op vrijdag 18 juni.

Deze zal zoals gebruikelijk van 14.00 tot 16.30 uur live plaatsvinden in het *Steigenberger Hotel te Schiphol Oost. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dat met inachtneming van de coronamaatregelen organiseren. Opgeven voor de ALV 2021 kan middels bijgevoegd formulier (klik hier).

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 24 juni 2020
4. Presentatie cijfers VNC
     a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2020
     b. Begroting 2021 (bijgesteld) en begroting 2022
5. Verslag Kascommissie
6. Samenstelling Kascommissie
7. Stemming agendapunt 4
8. Presentaties jaar 2020/21 VNC
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
    a. Reguliere contributies
    b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Wijziging Statuten en Reglement van Orde van de Ledenraad
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Toelichting
Wanneer je je hebt aangemeld via het betreffende formulier worden alle stukken tijdig naar het door jou opgegeven e-mail adres gestuurd. Als je niet aanwezig kan zijn, kun je de stukken bij het secretariaat opvragen. Er zal via de VNC mediamix verslag worden gedaan van de ALV.

We verwelkomen je graag bij de vergadering!

VNC bestuur

* Steigenberger Hotel Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol.

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA