Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering VNC

28 mei 2021
Zoals eerder aangekondigd, staat op vrijdag 18 juni aanstaande van 14.00 tot 16.30 uur onze Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Deze zal zoals gebruikelijk live plaatsvinden in het *Steigenberger Hotel te Schiphol Oost. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we dat met inachtneming van de coronamaatregelen organiseren.

Tot maandag 14 juni 9.00 uur kunnen leden van al onze secties (easyJet, KLC, KLM, Transavia en TUI) zich opgeven voor de ALV 2021 middels bijgevoegd formulier (klik hier).

Positie VNC
In de ALV doet het Algemeen Bestuur jaarlijks verslag van de positie van de VNC. Ook lichten we toe wat er speelt op onderhandelingsgebied: van cao’s en belangrijke arbeidsvoorwaarden tot zaken met betrekking tot het werken aan boord en alles wat daarmee samenhangt.

Extra inzet door corona
We beseffen dat de coronapandemie veel extra inzet van cabinecollega’s vraagt en wij als cabine- en  VNC-collega’s spannen ons tot het uiterste in voor ieders baanbehoud, het maken van goede afspraken en het opstellen van gedegen protocollen waaronder een Sociaal Plan.
Het financieel verslag komt ook aan bod, alsmede een begroting voor het volgende boekjaar, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. Kijk op de onderstaande agenda voor het complete plaatje.

Datum:
18-06-2021
Tijdstip:
14:00 uur – 16:30 uur
Locatie:
*Steigenberger Hotel

Agenda
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Goedkeuring verslag ALV d.d. 5 juni 2020
4.
Presentatie cijfers VNC
 
    a.
Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2020
          b.
Begroting 2021 (bijgesteld) en begroting 2022
5.
Verslag Kascommissie
6.
Samenstelling Kascommissie
7.
Stemming agendapunt 4
8.
Presentaties jaar 2020/21 VNC
9.
Vaststellen contributies en bijdragen:
     a.
Reguliere contributies
     b.
Geassocieerde leden en donateurs
10.
Wijziging Statuten en Reglement van Orde van de Ledenraad
11.
Rondvraag
12.
Sluiting

Toelichting op de agenda
Wanneer je je hebt aangemeld via het betreffende formulier, worden alle stukken naar het door jou opgegeven e-mail adres gestuurd. Als je niet aanwezig kan zijn, kun je de stukken bij het secretariaat opvragen.
Ad 4. De penningmeester verzorgt hierbij een presentatie en de cijfers liggen tijdens de vergadering ter inzage.
Ad 5. Er zal via de VNC mediamix verslag worden gedaan van de ALV.
Ad 7. Bij dit agendapunt zal een stemming plaatsvinden.
Ad 8. De voorzitter en de sectievoorzitters verzorgen een presentatie bij dit agendapunt.
Ad 9. Het Algemeen Bestuur zal een voorstel doen om de contributies voor donateurs aan te passen.
Ad10.Door de Covid-19 crisis was het de afgelopen tijd noodzakelijk om digitaal te vergaderen. Hierbij liep het bestuur tegen een paar zaken aan die niet afdoende waren geregeld, zoals stemmen op personen en het toelaten van toehoorders. Daarnaast zal een aantal regels in de Statuten en het Reglement voor aanpassing ter stemming in de ALV worden voorgelegd, zoals bijvoorbeeld wanneer een bestuurder/ledenraadslid geacht wordt geen bestuurder/ledenraadslid meer te zijn, het organiseren van tussentijdse verkiezingen en de stemmatrix van de  Ledenraad.

Na aanmelding ontvang je tijdig de bijbehorende vergaderstukken.

We zien jullie graag in de vergadering!

VNC bestuur

* Steigenberger Hotel Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol.

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA