• home
  • Actueel
  • Jaarcijfers KLM en AF/KL aan bonden gepresenteerd

Jaarcijfers KLM en AF/KL aan bonden gepresenteerd

20 feb. 2015

CEO Pieter Elbers en CFO Erik Swelheim hebben de bonden zojuist een toelichting gegeven over de cijfers van KLM en AF/KL. Pieter Elbers stond ook dit jaar eerst stil bij het rumoer in de pers van de afgelopen periode - ofwel de ruzie over de KLM-kas. Hij benadrukte dat de discussie over
CEO Pieter Elbers en CFO Erik Swelheim hebben de bonden zojuist een toelichting gegeven over de cijfers van KLM en AF/KL.


Pieter Elbers stond ook dit jaar eerst stil bij het rumoer in de pers van de afgelopen periode - ofwel de ruzie over de KLM-kas. Hij benadrukte dat de discussie over de kas inmiddels is afgerond. De relatie met AF is nog niet helemaal koek en ei, maar het heeft tijd nodig voordat beide partijen elkaar weer helemaal leuk vinden. De nadruk die de pers legt op de relatie tussen KLM en AF  is 'veel minder relevant' dan wat daaronder ligt, namelijk doen wat goed is voor AF/KL.

Beeld bij jaarcijfers
Het afgelopen jaar heeft een wisselend beeld laten zien. Zo daalde de prijs van een vat olie hard, meer dan 50%, maar steeg de prijs van de dollar ten opzichte van de euro ook hard, bijna 20%. Deze valutaeffecten pakten uiteindelijk zelfs negatief uit voor KLM.
De eerder tijdens Transform 2015 ingezette daling voor wat betreft schuldenafbouw en kostenverlaging per eenheid, liep het afgelopen jaar sterk terug. De concurrentie uit Azië en de ebola-epidemie in Afrika zorgen ervoor dat de marktomstandigheden zeer uitdagend zijn en zullen blijven, met als resultaat dat het passagevervoer negatieve inkomsten lieten zien. NAD en Zuid-Amerika lieten nog wel een positief resultaat zien. Bij de vracht is er nog steeds sprake van een aanzienlijke overcapaciteit, waardoor de inkomsten wederom negatief zijn.
Het bedrijf heeft hier een eenmalig verlies genomen door een groot deel van de vrachtvloot vervroegd af te schrijven en door een vertrekregeling op te nemen in de verliezen.

Transavia liet qua bijdrage aan het groepsresultaat een onveranderd beeld zien ten opzichte van vorig jaar: licht positief. Ook de TD liet een bescheiden plus zien. De KLM-Europaproductie liet ondanks beduidend meer stoelen in de markt, een verbeterde omdraaitijd, First bag betaling enzovoort nog steeds een negatief resultaat zien.

Voor de exacte cijfers verwijzen wij naar het persbericht van AF/KLM van gisteren.

Conclusie
Dit alles samen is volgens Elbers onvoldoende om het ambitieniveau dat KLM zichzelf heeft gesteld voor wat betreft investeringen, schuldenaflossing en een betere winstgevendheid, te realiseren. Op vragen van de bonden wat KLM naast kostenbesparingen op onder andere arbeidsvoorwaarden nog meer gaat doen om de gestelde doelen te behalen, bleven de antwoorden hangen in algemene termen. Als investeerder zijn deze antwoorden voor de VNC van groot belang om te kunnen bepalen of en hoe hoog onze investering gaat bedragen.

Samenvattend is het beeld nauwelijks gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA