• home
  • Actueel
  • Instemming VNC met KLM commitment clausule omwille van behoud steun

Instemming VNC met KLM commitment clausule omwille van behoud steun

31 okt. 2020
Gisteren zijn alle bonden, waaronder de VNC, met urgentie door de KLM directie bijeen geroepen op het hoofdkantoor. Daar vertelde CEO Elbers dat minister Hoekstra (Financiën) de 2-jarige termijn van het loonoffer van het personeel te kort vindt. Volgens Elbers wordt er vanuit de overheid nu de eis gesteld om te tekenen voor een zogeheten commitment-clausule.

In dit document staat dat er arbeidsvoorwaardelijke bijdragen - bezuinigingen - van het personeel worden verwacht voor de volledige looptijd (zo’n 5 jaar) van het leningenpakket en de garantstelling vanuit de overheid. Met het ondertekenen van de clausule committeren de werknemersorganisaties zich aan deze langere looptijd. Doen ze dat niet, dan zou het steunpakket van €3,4 miljard aan leningen op losse schroeven kunnen komen te staan.

Ingestemd omwille van de kans op overleven crisis
Lange tijd om na te denken, nadat je in feite met de rug tegen de muur bent gezet, was er niet. Vandaag (zaterdag 31 oktober) om 12.00 uur moest er van iedere bond antwoord komen, dus wel of geen instemming met de commitment-clausule. Om het leningenpakket dat KLM moet helpen te overleven niet in gevaar te brengen, heeft de VNC ingestemd. Zonder looptijd van vijf jaar dreigt anders de benodigde goedkeuring voor de steun door het kabinet er niet te komen.

Weerstand tegen de gang van zaken
Ons standpunt over het gehele proces is evenwel onveranderd gebleven: we zijn de overheid zeker erkentelijk voor de leningen en zetten alles op alles om te voorkomen dat KLM omvalt, desalniettemin hebben we grote moeite met de manier waarop het loopt. Zo is er ruis op de lijn ontstaan doordat KLM zelf onderscheid heeft gemaakt in verschillende looptijden en arbeidsvoorwaarden bij de drie personeelsdomeinen tijdens de bilaterale onderhandelingen met de bonden. Dit creëert onnodig verdeeldheid onder je medewerkers, verdeeldheid die je zeker in deze moeilijke crisistijd kan missen als kiespijn. Dat KLM als enige partij vooraf met de overheid zaken afsprak waarbij de werknemersvertegenwoordigers bewust buiten de deur werden gehouden, heeft ook niet bijgedragen aan een transparant en vlot proces. De onrust, ook weer over deze last minute-actie, had grotendeels kunnen worden voorkomen als KLM vanaf het eerste moment en in goed overleg met alle bonden zaken had proberen af te spreken.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA