• home
  • Actueel
  • Inschrijven voor KLM deeltijd VVR mogelijk tot en met 5 februari

Inschrijven voor KLM deeltijd VVR mogelijk tot en met 5 februari

1 feb. 2021
Het is nog tot en met aanstaande vrijdag (5 februari) mogelijk om je - vrijwillig - in te schrijven voor de deeltijd variant op de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR). Je krijgt dan een eenmalige financiële compensatie voor het structureel verlagen van je contractpercentage.

We attenderen je hier nogmaals op omdat het een instrument uit het Sociaal Plan betreft dat maar een keer wordt opengesteld.

Eenmalige regeling
Als je zou kiezen voor de deeltijd VVR, kies je voor een structureel lager contractpercentage waar een financiële vergoeding tegenover staat. Uitgezonderd de collega’s met een 50% tewerkstelling, kan iedereen hiervan gebruik maken. De reden dat dit niet mogelijk is als je 50% werkt, is dat KLM geen lager deeltijdpercentage kent.

Vergoeding in percentages
De deeltijd VVR vergoeding is gebaseerd op die van de VVR 2020: het bedrag is afhankelijk van de verlaging van jouw percentage. Via de KLM Newsapp kun je een berekening maken van jouw persoonlijke situatie. In het algemeen geldt dat voor het percentage verlaging van je contractvergoeding je eenzelfde percentage van de fulltime VVR 2020 ontvangt.
Van 100% naar 67% (officieel 66,7%): vergoeding van 33,3%
Van 100% naar 80%: vergoeding van 20%
Van 100% naar 50%: vergoeding van 50%
Van 80% naar 67% (officieel 66,7%): vergoeding van 13,3%
Van 80% naar 50%: vergoeding van 30%
Van 67% (officieel 66,7%) naar 50%: vergoeding van 16,7%

Wachten op update cijfers
We verwachten op korte termijn van KLM te horen wat de inzet van de vrijwillige instrumenten uit het Sociaal Plan exact heeft gedaan met het terugbrengen van de overcapaciteit aangaande de eerste Adviesaanvraag. Geholpen door de gezamenlijke inspanningen van de medezeggenschap (OR en GC31) en de cabinebonden met KLM zijn de instrumenten hiertoe mogelijk gemaakt en ingezet. De boventalligheid van de eerste ronde is bijna naar nul gedaald dankzij de cabinecollega’s die:
> met de VVR gingen;
> naar KLC detacheerden;
> kozen voor verruiming permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen;
> een overstap naar andere sectoren maakten.

Na sluiting (5 februari) van de mogelijkheid voor deeltijd VVR op zal duidelijk worden hoeveel FTE reductie daarmee nog gerealiseerd kan worden.
Ook de niet verlengde eenjaarscontractanten vergeten we niet, want ook deze helaas teleurstellende uitkomst van niet verlengen/omzetten van contracten, draagt bij aan vermindering van overcapaciteit onder het cabinekorps. Evenals het niet aanvullen van de aflopende contracten van onze Asian Cabin Crew collega’s. Tot slot telt ook het niet aanvullen van natuurlijk verloop (voornamelijk pensioneringen) mee.

Opnieuw in overleg
Naar aanleiding van de kelderende resultaten door corona zit er treurig genoeg een tweede Adviesaanvraag aan te komen, ditmaal voor zo’n 500 FTE boventalligen bij het cabinekorps. Opnieuw zullen we alles op alles zetten om gedwongen ontslag zo veel als mogelijk te voorkomen. We zullen na de officiële adviesaanvraag dus weer - met het Sociaal Plan in de hand - met KLM in overleg moeten.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Belastingservice

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA