Inhoud KLC CAO

26 mrt. 2014

Zoals we twee weken geleden al aangaven hebben wij een CAO principe-akkoord afgesloten met KLC. KLC moest echter nog een aantal puntjes op de "i" zetten voordat wij de gehele inhoud bekend konden maken. Later dan gepland kregen wij het definitieve principe akkoord van KLC door. Hierdoor
Zoals we twee weken geleden al aangaven hebben wij een CAO principe-akkoord afgesloten met KLC. KLC moest echter nog een aantal puntjes op de "i" zetten voordat wij de gehele inhoud bekend konden maken. Later dan gepland kregen wij het definitieve principe akkoord van KLC door. Hierdoor kunnen wij later dan wij eigenlijk hadden gewild, de inhoud aan jullie bekend maken. 

1. Vakantiegeld
Met ingang van juni 2014 zal het vakantiegeld worden verhoogd naar 8%. Aan de medewerkers in dienst op 1 maart 2014 zal een eenmalige bruto uitkering uitgekeerd worden van 0.5% van het op die datum, geldende maandsalaris maal 12 en naar rato van het dienstverband in de 12 voorafgaande maanden. Deze eenmalige betaling zal betaald worden in de maand volgend op de maand waarin de leden van de VNC en UNC hebben ingestemd met het principe akkoord.

2. Deeltijd
De mogelijkheden van deeltijd worden aangepast en zijn daarmee 50%, 70%, 80% en 90%. Het verzoek voor wijziging kan op elk moment worden ingediend, mits dat een nieuw verzoek niet eerder dan 1 jaar na ingang van het laatste verzoek wordt ingediend. 

3. Rust basisstation
De rust op het basisstation zal worden verhoogd van 11,5 naar 12 uur.

4. Superjokers
Het aantal superjokers zal worden verhoogd van 2 naar 4 (exclusief verjaardag).

5. Maximering stretches
Maximaal 4 stretches vliegen vervalt per 1 juli 2015.

6. Pensioenregeling
Partijen zullen afspraken maken over een toekomstbestendige pensioensregeling met een daarbij passende overschotten- en tekortenregeling.

7. Werkgroep onderzoek salaris-tredes
Partijen onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van salaris-tredes 6, 7, 8 voor de CA1 en CA2 aan het loongebouw bij KLC.

8. Internet mogelijkheden hotels
KLC zal zich blijven inspannen om in alle hotels internet toegang mogelijk te maken.

Dit zijn de hoofdpunten van het afgesloten principe-akkoord. Mochten jullie het gehele protocol willen inzien is dat ook mogelijk. Klik hier

Het afgelopen CAO traject heeft naar de mening van de VNC te lang geduurd. Wij hebben bij KLC er dan ook op aangedrongen om in mei te starten met de nieuwe CAO onderhandelingen. 

Mocht je nog vragen hebben laat het dan ons gerust weten! 

Volgende week (1 april) is de ledenvergadering waarin je je mening kan geven over het principe-akkoord. Kom naar deze ledenvergadering en laat van je horen!

Want de VNC, dat ben jij. 

KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA