Informatie en digitale sessies KLM leden

12 jan. 2021
We begrijpen dat jullie veel informatie op jullie bordje krijgen, waaronder de inhoud van 2 protocollen: het Sociaal Plan en de Tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage cabinepersoneel. Om jullie bij te praten, organiseren we live digitale leden-infosessies.

Deze leden-infosessie dienen ter ondersteuning van de gebruikelijke communicatie via VNC nieuwsmailings, social media en website. Op laatstgenoemde vind je onder de speciale button ‘corona nieuws’ alle sinds januari 2020 door ons gepubliceerde (achtergrond)artikelen en protocollen inzake corona.

Digitale informatiesessies
Nieuwe sessies staan gepland voor:
• vrijdag 15 januari 10.00 – 11.00 uur (aanmelden kan tot donderdag 14 januari 16.00 uur)
• vrijdag 22 januari 10.00 – 11.00 uur (aanmelden kan tot donderdag 21 januari 16.00 uur)

Aanmelden via registratieformulier
VNC leden kunnen inschrijven via dit registratieformulier  waarop je ook eventuele vragen alvast kan doorgeven. Na verwerking - afhankelijk van de belangstelling kan dat even duren - krijg je tijdig voor de sessie een uitnodiging met inlog- en werkwijze. We kijken ernaar uit jullie te zien/spreken bij de digitale leden-infosessie!

Inschrijven op resterende opties tot voorkoming gedwongen ontslag
Ondertussen zetten we met elkaar alles op alles om zo veel als mogelijk gedwongen ontslag bij KLM cabinepersoneel te voorkomen. Indien alle KLC-detacheringscontracten definitief zijn afgesloten (ofwel daadwerkelijk allemaal worden getekend voor eind januari 2021, zonder terugtrekkingen) blijft er evenwel minimaal 21 FTE aan overcapaciteit. Sinds vrijdag zijn daarom, na de VVR en detachering, de laatste vrijwillige instrumenten uit het Sociaal Plan opengesteld. Hiervoor kun je je tot en met vrijdag 29 januari aanstaande via MyKLM inschrijven, het betreft:
• de deeltijd variant van de VVR: eenmalige regeling waarbij je structureel je contractpercentage verlaagt tegen een eenmalige vergoeding;
• de verruiming permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen: extra variant op permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen (bv 80% werken/80% salaris/100% pensioenopbouw) voor cabinepersoneel tussen de 50 (peildatum 16 december 2020) en 60 jaar;
• een overstap naar andere sectoren met vertrekvergoeding: bijvoorbeeld door omscholing naar onderwijs, de zorg, IT of techniek.
 
Collectieve personele bijdrage
Afgelopen week is er na instemming op het Sociaal Plan ook ingestemd met de invulling en de methodiek van de Tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van cabinepersoneel. We zijn er tot nu toe in geslaagd om voor het hele cabinekorps weg te blijven van inleveren van het huidige ‘gewone’ vaste loon en het vakantiegeld.
Langs de vanuit de overheid gestelde lineaire staffel (gradatie in bijdragen vanaf 0% bij modaal tot 10% bij tot 2 keer modaal tot 20% bij tot 3 keer modaal) zal de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in onderstaande volgorde (deels) worden gehaald uit:
• het niet uitkeren van eerder uitgestelde loonsverhogingen (2 x 2,5% augustus 2020/2021);
• het niet uitkeren van eerder uitgestelde winstdeelregeling 2019;
• het DI-budget;
• de eindejaarsuitkering.

Individuele bijdrage rond april bekend
Het vereist nauwkeurig rekenwerk om vast te stellen uit welke componenten jouw bijdrage wordt gehaald en wat dat precies voor jouw persoonlijke inkomen gaat betekenen. De uiteindelijk exacte arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per individu zal bij KLM rond april 2021 bekend zijn en vervolgens door hen worden toegelicht.
Tot slot, voor je DI-budget 2021 heb je een bestedingskeuze gemaakt of moet maken (mogelijk tot en met morgen - 13 januari) terwijl jouw arbeidsvoorwaardelijke bijdrage nog niet volledig duidelijk is. Rond april zal duidelijk worden of je (deels) je DI-budget zal moeten inleveren ten behoeve van de reductie op arbeidsvoorwaarden. Dit zal KLM tegen die tijd communiceren.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA