• home
  • Actueel
  • Hoge verzuimcijfers bij KLM, gevolgen voor productie en roosters

Hoge verzuimcijfers bij KLM, gevolgen voor productie en roosters

20 jan. 2022
Afgelopen kerstperiode grote druk op het korps en P&A
Meldingsformulier voor overtreden cao regels
Ziekteverzuim op recordhoogte en stijgt nog steeds
KLM gaat pro-actief annuleren om rust te brengen in roosterplanning
 
Druk op de roosters door krapte
Het kan niemand zijn ontgaan: door het hoge ziekteverzuim en de wereldwijd steeds veranderende corona-restricties is er krapte in de planning. De afgelopen Kerstperiode was het voor KLM een enorme uitdaging om de planning rond te krijgen en daarbij de roosters van het korps zoveel mogelijk intact te laten. Dat is niet overal gelukt, wat tijdens de voor velen zo belangrijke feestdagen voor teleurstellingen heeft gezorgd. Tijdens een evaluatie van de kerstperiode heeft KLM aangegeven waar de knelpunten lagen en wat er is gedaan om deze op te lossen. Onder meer door tijdelijk meerwerk, minder frequent vliegen op bepaalde routes en plussen in NIZ is dat voor het grootste gedeelte gelukt, maar dat het niet overal is goed gegaan is evident. In een aantal gevallen werden er roosterwijzigingen doorgevoerd die niet in overeenstemming waren met de CAO afspraken. KLM heeft voor deze gevallen een webformulier (link) open gesteld, heb jij het vermoeden dat je rooster tijdens de feestdagen niet conform de afspraken is gewijzigd dan raden we je aan gebruik te maken van dit formulier.
 
Ziekteverzuim sky high
Intussen bereikt het ziekteverzuim recordhoogtes en stijgt nog altijd door. De zeer besmettelijke omicron variant en de daarmee samenhangende quarantaine regels zijn daar zeker ook debet aan, waardoor de druk op de planning nog altijd niet afneemt. Om de rust in de roosters de komende tijd zoveel mogelijk te bewaren, heeft KLM aangekondigd om in de periode van 7 februari - 13 maart een aantal vluchten pro-actief te gaan annuleren. Dit geeft hopelijk wat meer lucht, zodat ad hoc annuleringen en roosterwijzigingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
Overigens is het hoge ziekteverzuim een landelijke tendens, in veel sectoren ontstaan tekorten aan personeel met alle gevolgen van dien voor de maatschappij. Het kabinet heeft aangekondigd dat er mogelijk een uitzondering op de quarantaineregels komt voor personen werkzaam in een cruciaal beroep, waaronder ook luchtvaartpersoneel valt. Een versoepeling van die regels voor cruciale beroepen zou de cijfers van ziekteverzuim kunnen terugdringen en de mogelijkheden daartoe worden nu onderzocht en uitgewerkt.

Vertrek Pieter Elbers
Naaste deze berichtgeving over verzuim en krapte vinden wij het belangrijk om te melden dat ook de VNC is verrast door de onverwachte en vroegtijdige aankondiging dat Pieter Elbers niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn als CEO van KLM. Dit nieuws heeft tot bezorgde reacties geleid, zowel in de landelijke media als op diverse social media groepen van het KLM personeel.
Wij delen die zorg en hebben samen met alle andere werknemersorganisaties verzocht om een gesprek met de KLM  directie over de mogelijke consequenties van Elbers’ vertrek voor de KLM en haar medewerkers. KLM heeft toegezegd hier op korte termijn gehoor aan te geven, uiteraard houden we jullie op de hoogte van de uitkomst.
 
Welkom bij de VNC Ledensessies
Op onze ledensessies praten we je graag bij over actuele stand van zaken en is er ook alle ruimte om jouw eventuele vragen te stellen. Via dit aanmeldformulier (link) kun je je inschrijven en heb je ook de mogelijkheid om je vragen alvast door te geven.

Data sessies:
Woensdag 26 januari van 11:00 tot 12:00 uur
Vrijdag 11 februari van 14:00 tot 15:00 uur
Donderdag 24 februari van 11:00 tot 12:00 uur

We kijken ernaar uit je te zien en spreken!

Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders


Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA