Hoe hangt de KLM vlag er bij?

24 nov. 2017
Nadat half september het KLM eindbod door zowel de VNC als FNV cabine is afgewezen en KLM haar eindbod van tafel haalde, is er geen nieuw voorstel vanuit de werkgever gekomen. Wel geeft KLM aan haar cabinepersoneel grotendeels ‘kwijt te zijn…’
Zowel de KLM directie en het Managementteam van Inflight Services realiseert zich dus dat het bij het overgrote deel van het korps ontbreekt aan draagvlak voor hun visie en het daarop gebaseerde eindbod.

KLM zal ambities moeten bijstellen
Normaliter kom je als werkgever na het intrekken van je afgewezen eindbod met een nieuw voorstel. KLM is de vragende partij en zij moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen. Dat betekent overigens niet dat de VNC stil zit. Zo is er een VNC voorstel. Weliswaar werd dit eerder direct door KLM afgewezen omdat het te weinig naar hun zin zou opleveren. Nu echter aan die kant van de onderhandelingstafel de ambities bijgesteld moeten worden, kan ons voorstel opnieuw in beeld komen.

Wij willen uit de impasse komen maar niet tegen elke prijs, we accepteren geen kaalslag op onze arbeidsvoorwaarden. De VNC is van het begin af aan duidelijk geweest: we willen ons steentje bijdragen maar ons niet committeren aan Perform 2020 (20% blijvend inleveren middels vijf jaar op rij 4%). Zeker in een tijd waarin KLM historische winsten behaalt van rond de miljard euro, de Nederlandse economie groeit, de koopkracht ook voor ons zou moeten stijgen - lees inflatiecorrectie - en de minister president pleit voor loonsverhoging is dit overvragen van KLM ongepast. Realiteitszin is broodnodig.  

Wel meedoen, niet winnen?
Hoewel we wel degelijk bezuinigingen leveren, onder andere door de nog altijd lopende -1 CA maatregel, lijkt alles er op dat KLM ons niet wil laten meedelen in de nieuwe winstdeelregeling. We delen nu wel mee volgens de oude afspraken waarin het cabinepersoneel een fiks lager percentage krijgt (4,22%) dan het overige KLM personeel (ruim 9%). Dat roept vragen op bij het korps en dat begrijpen we ook want het is een aanzienlijk verschil. Feit blijft echter wel dat er voor een nieuwe winstdeelregeling zoveel werd gevraagd in het - niet voor niets afgewezen - KLM eindbod, dat het een hele dikke vette sigaar uit eigen doos zou zijn geweest. Een eenmalige (hogere) winstdeling incasseren tegenover structureel zwaar versoberde arbeidsvoorwaarden is hetgeen KLM als drukmiddel inzet op het cabinepersoneel. Kortweg: een potje tijdelijk geld zetten tegenover structureel inleveren. Als we een nieuwe cao met KLM afspreken, gaat onze voorkeur dan ook uit naar een structurele loonsverhoging omdat dit de lange termijn dekt. Daarnaast zet de VNC in op de verbeterde winstuitkering met terugwerkende kracht om zo ook de korte termijn beloning op de bijdrage van het cabinekorps aan de KLM winst recht te doen. Goed werkgeverschap is als je mensen ook laat delen als ze leveren of dat nu vrijwillig is of niet.

Principes KLM kosten veel geld
Om de druk op te voeren op het terugdraaien door KLM van de -1 CA is de VNC samen met FNV Cabine ruim 2,5 maand gelden gestopt met het motiveren van vluchten. Dat betekent dat beide vakbonden niet langer de benodigde toestemming afgeven aan KLM voor cao- overschrijdingen. De flexibiliteit van de vluchtuitvoering is weggevallen met het niet langer motiveren maar KLM houdt angstvallig stil wat dat voor operationele problemen geeft en wat voor prijskaartje daaraan hangt. Een werkonderbreking van een uur zou volgens de directie een paar miljoen euro aan operationele verstoringen kosten. Echter een flink aantal vertragingen/annuleringen en problemen in de operatie door het niet meer motiveringen mag blijkbaar vele miljoenen meer kosten... Hiermee wordt het een principekwestie van KLM waarbij geld blijkbaar geen rol speelt. Net als de looninhouding waarvan de administratieve afhandeling waarschijnlijk meer heeft gekost dan opgeleverd.

Tot zover hoe de KLM vlag er bij hangt, we hopen dat er snel een andere wind gaat waaien en er beweging komt in dit proces.

KLM sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA