• home
  • Actueel
  • Hier zijn ze: de gekozen VNC fractieleden OR en GC

Hier zijn ze: de gekozen VNC fractieleden OR en GC

25 apr. 2019
Van de 60% van het KLM en KLC cabinekorps dat heeft gestemd, kiest een zeer ruime meerderheid voor de VNC kandidaten. Wij zijn uiteraard heel blij met die uitslag. Bij deze presenteren we onze gekozen fractieleden, zij gaan zich volop inzetten voor de belangen van alle cabinecollega's.

Ondernemingsraad
Van de 9 beschikbare OR cabinezetels zijn er 6 voor de VNC. Een van onze kandidaten heeft bijzonder veel stemmen gehaald waardoor hij op voorkeursstemmen is binnengekomen.
Dat levert de volgende VNC OR-fractie op:
1.    Paulette van den Berk
2.    Terence Tilgenkamp
3.    Marije Kroese
4.    Marc van der Ham
5.    Trudy Bijl
6.    Jürgen Nagelkerke
7.    Jeffrey Ouwehand (plaatsvervanger)
8.    Kenny van Driessche (plaatsvervanger)
9.    Lichram Nandelall (plaatsvervanger)

Onze overige OR kandidaten houden we graag op de reservelijst, zodat we ze kunnen benaderen indien er mutaties zijn.

Groepscommissie 31
Van de 20 beschikbare GC31 cabinezetels zijn er 13 voor de VNC. Een aantal van onze kandidaten heeft bijzonder veel stemmen gehaald waardoor zij op voorkeursstemmen zijn binnengekomen.
Dat levert de volgende VNC GC31 fractie op:

1.    Jürgen Nagelkerke
2.    Karin Kwakman
3.    Bert Daudeij
4.    Mariska Bazuin
5.    Dani Marculescu
6.    Wouter Beekman
7.    Lilian de Jager
8.    Roger Zetz
9.    Eva Bosnjakovic
10.  Lottie Bakker
11.  Harmienke van der Graaf
12.  Marese Horbach
13.  Doenja Rácz

Onze overige GC31 kandidaten houden we graag op de reservelijst - tenzij men dat zelf niet wil - zodat we ze kunnen benaderen indien er mutaties zijn.

Groepscommissie 51 (KLC)
Er zijn 3 zetels voor de Groepscommissie51 (GC51) en de VNC had 4 kandidaten. Een van onze kandidaten heeft bijzonder veel stemmen gehaald waardoor zij op voorkeursstemmen is binnengekomen. De uitslag levert de volgende GC51 cabinefractie op:

1. Christophe Claes
2. Tamara de Gries
3. Eveline Ebbeling

Onze overige GC51 kandidaat houden we graag op de reservelijst zodat we haar kunnen benaderen indien er mutaties zijn.

Het VNC-bestuur wil alle duizenden collega's die op de VNC kandidaten hebben gestemd, bedanken voor hun vertrouwen! Ons motto ‘Samen Sterk’ in een vereniging voor en door cabinepersoneel heeft zijn kracht en kwaliteit bewezen. Tot slot wensen we alle gekozen fractieleden veel succes en bedanken we de niet gekozen kandidaten voor hun inzet.

KLM en KLC sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA