• home
  • Actueel
  • Het KLM principe akkoord toegespitst op tweebanders

Het KLM principe akkoord toegespitst op tweebanders

16 jan. 2018
Voor de helderheid zullen we het KLM principe akkoord toespitsen per functiegroep, bij deze de tweebanders, na vorige week het een en ander voor de eenbanders te hebben belicht.

Nieuwe CBS
Door de wisselende tewerkstelling van de tweebanders werken zij ongeveer 30 tot 40% van de productie in de M-class op ICA. Dus ook tweebanders krijgen door dit M- en C-class roulatiesysteem te maken met de invoering van de vernieuwde CBS.
*De gewijzigde CBS in de M-class gaat gelijktijdig van start met de invoering van de aangepaste service en methodiek, zo is het ook als harde voorwaarden opgenomen in het principe akkoord.
*De uitwerking van die serviceaanpassingen en efficiënte werkmethodiek is o.a. een taak van de Groepscommissiecollega’s, zij zijn een korps brede vertegenwoordiging met zowel VNC’ers als FNV'ers.
* Uiteraard houdt de VNC korte lijnen met deze werknemersvertegenwoordigers en zo dit proces volgens de vastgelegde afspraken te voltooien.

Aftopping maximaal aantal stoelen in M-class ICA
* Per 1 juli aanstaande start het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek.
* Het aantal stoelen in de ICA M-class is voor de elke CA afgetopt op maximaal 52 en voor de purser op maximaal 26.
* In vergelijking met de oude situatie van voor de -1 CA maatregel betekent dit dat de CA er gemiddeld maximaal 6 stoelen bijkrijgt, m.u.v. de 787 waar een CA nu het kleinste werkgebied heeft van 44 en er max 8 stoelen bijkomen.
* Daarnaast is er door de aftopping van het maximaal aantal stoelen bij de P gegarandeerd tijd voor hand- en spandiensten ter ondersteuning van de CA.

Deadline invoering nieuwe CBS anders aanvulling 1 CA
* Het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief werkdrukverlagende service en werkmethodiek in de M-class , heeft een uiterste deadline, per winterdienst 2018 moet dit zijn voltooid.
* Haalt KLM die deadline onverhoopt niet dan worden alle nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld tot dat er wel voldaan is aan de vervanging van de -1 CA maatregel door de nieuwe afspraken.

C-class
Op de Airbus A330-200 zal de service in de C-class met 1 tweebander worden uitgevoerd, dit betekent een CA52/pax ratio van 1 op 18. De andere tweebander wordt ingezet in de M-class waarmee de totale CBS uit 8 personen blijft bestaan. De senior purser zal hands on taken moeten verrichten in de WBC om de tweebanders te ondersteunen.
*Bij introductie van nieuwe vliegtuigtypes zullen eventuele aanpassingen in de CBS in overleg met de cabinebonden gebeuren, zo is vastgelegd in het principe akkoord.

Meer rust aan boord
* De maximale rust is in het principe akkoord beter gedefinieerd namelijk als minimale rust.
• Bovendien wordt de twee keer een kwartier omkleedtijd uit de rustperiode gehaald waardoor dit half uur niet langer ten koste van je rust gaat.
* De strakkere regeling maakt de rust aan boord hard en garandeert een daarom de verkorte doorlooptijd van de service.
* De SP is verantwoordelijk voor de rust invulling, dit brengt meer zekerheid over rust aan boord en de maximale doorlooptijd van het service-ontwerp.
* De regel dat de SP kan bepalen of er service geschrapt kan worden i.v.m. gegarandeerde cao rust blijft eveneens van kracht.

Bloktijd
Minimum rustperiode aan boord
< 8 uur
geen minimum
8 – 9 uur
0:45 uur
9 – 10 uur
1:00 uur
10 – 11 ½ uur
1:30 uur
11 ½ - 12 ½ uur
2:00 uur
12 ½ - 13 ½ uur
2:35 uur
> 13 ½ uur
3:00 uur
NB: Op de huidige Airbus types wordt de cao-rust genoten op de HCCA-stoel. De HCCA stoel zal niet worden ingezet ten behoeve van wettelijke rust in het schema-ontwerp.

Behoud promotiekansen met bijbehorend salaris
*Met het principe akkoord hebben we voor de tweebanders de kansen op promotie naar purser en senior purser behouden en daarmee het salaris- en carrièreperspectief beschermd. Van de mogelijkheid tot promoveren wordt momenteel door tweebanders goed benut.

Verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht
De volledig verbeterde winstdelingsregeling (WDR) is een feit en dit geldt met terugwerkende kracht tot januari 2016. De WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand. Omdat je reeds een deel over 2016 hebt ontvangen, heb je het resterende bedrag te goed, dat is nog 5,031% en dus iets meer dan je eerder ontvangen deel over 2016.   

Winstdelingsuitkering 2016:
Huidige WDR 2016
4,227%
Verbeterde WDR 2016
9,258%

Structurele loonsverhoging met minimum van 50,- €
De structurele loonsverhoging bedraagt in totaal 3,5%:

* 1% per 1 januari 2018 met een minimum van 50,-€ maandelijks op basis van een 100% tewerkstelling (door deze bodem komt de 1% voor de minst verdienende CA op + 2,5%).

Daarnaast volgen de structurele loonsverhogingen in volgorde van:
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
* Per dezelfde data worden bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% (exclusief de bodem van € 50), 1,5% en 1% verhoogd: extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag; promotietoeslag.
In bijvoegde tabel lees je af wat dat salaris inclusief de WDR met je inkomen doet.

Actuele Operating Margin 2016 KLM 7.2%: winstdeling 4.227% oud vs 9.258% nieuw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCTIE
WINSTDELINGSREGELING
MINIMUM
 
MIDDEN
 
MAXIMUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steward(ess)
Maandsalaris (bruto)
€ 2.078
 
€ 2.395
 
€ 3.424
 
Huidige WDR (reeds uitbetaald)
1.054
 
 1.215
 
  1.737
 
Verbeterde WDR
2.309
 
 2.661
 
  3.803
 
Verschil
 
 
1.255
 
 1.446
 
  2.067
 

Alle bedragen zijn bruto en gebaseerd op 100% tewerkstelling.
Minimum betreft eerste stap in betreffende salarishuis, midden betreft middelste stap ( 10), maximum betreft laatste stap (19) in salarishuis.

Voorwaarden verdere loonsverhoging dan 3,5%
* Als er in de tot juni 2019 af te sluiten cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.

Werkdrukverlaging op Europa geldt ook voor tweebanders op Europa
Zo’n 130 tweebanders (5%) vliegt vrijwillig Europa. Voor hen geldt ook de werkdrukverlaging op Europa middels standaard met 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) alle Boeing 737’s te vliegen. Op de Boeing 737-700 zal hiervoor per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaardbemanning worden toegevoegd.

Positieve effecten Vrijwillige Vertrek Regeling
*De korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) houdt in dat 90 Full Time Equivalent (FTE) tweebanders hiervoor in aanmerking komen in 2018 en 90 FTE in 2019. Dit is naar rato van het aantal FTE en gemiddeld aantal dienstjaren in deze functiegroep.
*Bij gebruikmaken van de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) door (Assistent) Pursers en SP’s verbeteren de doorstroom- en promotiekansen voor tweebanders.

Meer grip op je rooster dus betere balans werk/privé door:
* gemiste RV dagen komen terug op de teller bij 24 uur of meer vertraging op buitenstation.
* vrijwillig flexibel reisverlof, je kunt jezelf hierdoor eerder indeelbaar maken.
* je Superjokerdagen die worden verdubbeld naar 4.
* meer zeggenschap over de opgebouwde vrije dagen door de vereenvoudiging van de tellers (met vrije dagen waar je recht op hebt).

Verdere voordelen:
* regelen 'visum USA' niet langer in eigen tijd maar gecompenseerd met 0,5 CS-dag.
* een OCR op alle nieuwe ICA-vliegtuigen.
* tijdsduur van ‘gewerkt met Oud en Nieuw wordt verruimd.
* een pilot waarbij je rooster van week 3 en 4 in tact blijft nadat je je ziek hebt gemeld.
* in pilot verbetering vakantieregeling wordt de verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter meegenomen.
* tweebanders die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage.

KLM sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA