• home
  • Actueel
  • Het KLM principe akkoord toegespitst op Senior Pursers

Het KLM principe akkoord toegespitst op Senior Pursers

22 jan. 2018
Voor de helderheid hebben we het KLM principe akkoord toegespitst per functiegroep, bij deze de Senior Pursers, na vorige week het één en ander voor de eenbanders, tweebanders en (A)Pursers te hebben belicht.

Nieuwe CBS
*De nieuwe cabinebemanningsamenstelling (CBS), met op alle ICA toestellen (m.u.v. de A330-200) in de M-class een werkgebied gemaximaliseerd op 26 stoelen voor de Purser, betekent ook voor de SP een aanpassing van werkzaamheden. Met de P deels in de sterkte worden ondersteunende taken en de ‘helicopterview’ van de SP nog belangrijker.
*Op de Airbus A330-200 zal de service in de C-class met 1 tweebander worden uitgevoerd, dit betekent een CA52/pax ratio van 1 op 18. De SP zal echter actief hands on taken dienen te verrichten in de WBC om de tweebander te ondersteunen. Op de A330-200 heeft de Purser middels de CBS rekenmethode 0 stoelen en daarmee de gelegenheid voor ondersteunende- en CRM-taken.
* Indien SP’s onder hun rang vliegen, geldt de nieuwe tewerkstelling van P deels in de sterkte met maximaal 26 stoelen ook voor hen. De minst seniore SP’s (de onderste helft van de SP senioriteitslijst) kunnen daar mee te maken krijgen. Met het vervallen van de P boven de sterkte komt voor SP’s dus de regel te vervallen dat zij uitsluitend op vluchten met de P boven de sterkte worden ingedeeld, deze zijn er immers niet meer.
*Door de aftopping op maximaal 26 stoelen is er gegarandeerd tijd voor ondersteuning van de CA en de CRM en leidinggevende taken.
*Per 1 juli aanstaande start het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek.
*De andere tweebander uit de C-class wordt ingezet in de M-class waarmee de totale CBS uit 8 personen blijft bestaan.
*Bij introductie van nieuwe vliegtuigtypes zullen eventuele aanpassingen in de CBS in overleg met de cabinebonden gebeuren, zo is vastgelegd in het principe akkoord.

Deadline invoering nieuwe CBS, anders aanvulling 1 CA
*Het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek in de ICA M-class heeft een uiterste deadline: per winterdienst 2018 moet dit zijn voltooid.
* Haalt KLM die deadline onverhoopt niet dan worden alle nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld tot dat er wel voldaan is aan de vervanging van de -1 CA maatregel door de nieuwe afspraken.

Meer rust aan boord
* De SP is verantwoordelijk voor de rust invulling, dit brengt meer zekerheid over rust aan boord en de maximale doorlooptijd van het service-ontwerp.
* De maximale rust is in het principe akkoord beter gedefinieerd namelijk als minimale rust.
* De regel dat de SP kan bepalen of er service geschrapt kan worden i.v.m. gegarandeerde cao rust blijft van kracht.
• Bovendien wordt er twee keer een kwartier omkleedtijd uit de rustperiode gehaald, hierdoor gaat dit half uur niet langer ten koste van je rust.

Bloktijd
Minimum rustperiode aan boord
< 8 uur
een minimum
8 – 9 uur
0:45 uur
9 – 10 uur
1:00 uur
10 – 11 ½ uur
1:30 uur
11 ½ - 12 ½ uur
2:00 uur
12 ½ - 13 ½ uur
2:35 uur
> 13 ½ uur
3:00 uur
NB: Op de huidige Airbus types wordt de cao-rust genoten op de HCCA-stoel. De HCCA stoel zal niet worden ingezet ten behoeve van wettelijke rust in het schema-ontwerp.

Verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht
De volledig verbeterde winstdelingsregeling (WDR) is een feit en dit geldt met terugwerkende kracht tot januari 2016. De WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand. Omdat je reeds een deel over 2016 hebt ontvangen, heb je het resterende bedrag te goed, dat is nog 5,031% en dus iets meer dan je eerder ontvangen deel over 2016.   

Winstdelingsuitkering 2016:
Huidige WDR 2016
4,227%
Verbeterde WDR 2016
9,258%

Structurele loonsverhoging
De structurele loonsverhoging bedraagt in totaal 3,5%:
* 1% per 1 januari 2018 met een minimum van 50,-€ maandelijks op basis van een 100% tewerkstelling (door deze bodem komen de 1% voor de minst verdienende CA’s op + 2,5%).

Daarnaast volgen de structurele loonsverhogingen in volgorde van:
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
* Per dezelfde data worden bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% (exclusief de bodem van €50), 1,5% en 1% verhoogd: extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag; promotietoeslag.
In bijvoegde tabel lees je af wat dat salaris inclusief de WDR met je inkomen doet.

Actuele Operating Margin 2016 KLM 7.2%: winstdeling 4.227% oud vs 9.258% nieuw
 
 
 
 
 
 
 
FUNCTIE
WINSTDELINGSREGELING
MINIMUM
 
MIDDEN
 
MAXIMUM
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Senior Purser
Maandsalaris (bruto)
€ 3.756
 
€ 4.916
 
€ 6.030
Huidige WDR (reeds uitbetaald)
 
   1.905
 
    2.493
 
    3.059
Verbeterde WDR
   
   4.173
 
    5.461
 
    6.699
Verschil
   
   2.268
 
    2.968
    3.641
 
 
 
 
 
 
 
Alle bedragen zijn bruto bedragen en gebaseerd op 100% tewerkstelling.
 
 
 
 
Minimum betreft eerste stap in betreffende salarishuis, midden betreft middelste stap (voor CA stap 10, voor P stap 17 en voor SP stap 17) en het maximum betreft laatste stap in salarishuis.
 
 
 
 
 
Voorwaarden verdere loonsverhoging dan 3,5%
* Als er in de tot juni 2019 af te sluiten cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.

Vrijwillige Vertrek Regeling
*De korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) houdt in dat 40 Full Time Equivalent (FTE) SP’s hiervoor in aanmerking komen in 2018 en nog eens 40 FTE in 2019. Dit is naar rato van het aantal FTE en gemiddeld aantal dienstjaren in deze functiegroep.
*Vooral voor SP’s die tegen hun pensioen aanzitten, kan deze regeling gunstig zijn.

Meer grip op je rooster dus betere balans werk/privé door:
* gemiste RV dagen komen terug op de teller bij 24 uur of meer vertraging op buitenstation.
* vrijwillig flexibel reisverlof, je kunt jezelf hierdoor eerder indeelbaar maken.
* je Superjokerdagen die worden verdubbeld naar 4.
* meer zeggenschap over de opgebouwde vrije dagen door de vereenvoudiging van de tellers (met vrije dagen waar je recht op hebt).

Verdere voordelen:
* regelen 'visum USA' niet langer in eigen tijd maar gecompenseerd met 0,5 CS-dag.
* een OCR op alle nieuwe ICA-vliegtuigentypes.
* tijdsduur van ‘gewerkt met Oud en Nieuw wordt verruimd.
* een pilot waarbij je rooster van week 3 en 4 in tact blijft nadat je je ziekt hebt gemeld.
* in pilot verbetering vakantieregeling wordt de verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter meegenomen.
* SP’s die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA