• home
  • Actueel
  • Het KLM principe akkoord toegespitst op eenbanders

Het KLM principe akkoord toegespitst op eenbanders

12 jan. 2018
Voor de helderheid zullen we het KLM principe akkoord toespitsen per functiegroep en starten bij deze met de eenbanders. Hieronder het ‘geven en nemen’ uiteen gezet.

Nieuwe CBS
* De invoering van de nieuwe CBS gaat gelijktijdig met de invoering van de aangepaste service en methodiek, die onder harde voorwaarden zijn vastgelegd in het principe akkoord. Randvoorwaardelijk (= knetterhard) is de aanpassing van het product.
* De uitwerking van die serviceaanpassingen en efficiënte werkmethodiek ligt oa bij de Groepscommissiecollega’s die een korps brede vertegenwoordiging kent en waarin zowel VNC’ers als FNV'ers zitten.
* Uiteraard houdt de VNC korte lijnen met die werknemersvertegenwoordigers om dit proces te bewaken en volgens de vastgelegde afspraken te voltooien.

Aftopping maximaal aantal stoelen in M-class ICA
* Per 1 juli aanstaande start het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek.
* Het aantal stoelen in de ICA M-class is voor de elke CA afgetopt op maximaal 52 en voor de purser op maximaal 26.
* In vergelijking met de oude situatie van voor de -1 CA maatregel betekent dit dat de CA er gemiddeld maximaal 6 stoelen bijkrijgt. M.u.v. de 787 waar een CA53 nu het kleinste werkgebied heeft van 44.

* Daarnaast is er door de aftopping van het maximaal aantal stoelen bij de P gegarandeerd tijd voor hand- en spandiensten ter ondersteuning van de eenbander.
* Het huidige percentage ICA/EUR vliegen voor eenbanders is gemiddeld plusminus 81% ICA en 19% EUR, dat blijft nagenoeg gelijk door groei  in de productie.

Deadline invoering nieuwe CBS anders aanvulling 1 CA
* Het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief werkdrukverlagende service en werkmethodiek heeft een uiterste deadline, per winterdienst 2018 moet dit zijn voltooid.
* Haalt KLM die deadline onverhoopt niet dan worden alle nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld tot dat er wel voldaan is aan de vervanging van de -1 CA maatregel door de nieuwe afspraken.
* In het principe akkoord staat heel duidelijk dat het eenzijdig door KLM sleutelen aan de CBS onmogelijk is.

Meer rust aan boord
* De maximale rust is in het principe akkoord beter gedefinieerd namelijk als minimale rust.
• Bovendien wordt de twee keer een kwartier omkleedtijd uit de rustperiode gehaald waardoor dit half uur niet langer ten koste van je rust gaat.
* De strakkere regeling maakt de rust aan boord hard en garandeert een verkorte doorlooptijd van de service.
* De SP is verantwoordelijk voor de invulling, dit brengt meer zekerheid over rust aan boord en de maximale doorlooptijd van het service-ontwerp.
* De regel dat de SP kan bepalen of er service geschrapt kan worden ivm gegarandeerde cao rust blijft eveneens van kracht.

Bloktijd
Minimum rustperiode aan boord
< 8 uur
geen minimum
8 – 9 uur
0:45 uur
9 – 10 uur
1:00 uur
10 – 11 ½ uur
1:30 uur
11 ½ - 12 ½ uur
2:00 uur
12 ½ - 13 ½ uur
2:35 uur
> 13 ½ uur
3:00 uur

NB: Op de huidige Airbus types wordt de cao-rust genoten op de HCCA-stoel. De HCCA stoel zal niet worden ingezet ten behoeve van wettelijke rust in het schema-ontwerp.

Behoud carrièreperspectief met bijbehorend salaris
* Met het principe akkoord hebben we voor de eenbanders de kansen op doorstroom naar tweebander en de kansen op promotie naar purser en senior purser behouden en daarmee het salaris- en carrièreperspectief beschermd. Dit wordt momenteel al dankbaar en massaal benut door eenbanders.

Verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht
De volledig verbeterde winstdelingsregeling (WDR) is een feit en dit geldt met terugwerkende kracht tot januari 2016. Deze WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand.

Structurele loonsverhoging met minimum van 50,- €
De structurele loonsverhoging bedraagt in totaal 3,5%:

* 1% per 1 januari 2018 met een minimum van 50,-€ (is voor de minst verdienende CA + 2,5%) maandelijks op basis van een100% tewerkstelling. Eenbanders hebben met deze gegarandeerde bodem zekerheid in een fikse salarisstijging

Daarnaast volgen de structurele loonsverhogingen in volgorde van:
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
* Per dezelfde data worden bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% (exclusief de bodem van €50), 1,5% en 1% verhoogd: extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag; promotietoeslag.
In bijvoegde tabel lees je af wat dat salaris inclusief de WDR met je inkomen doet.

Actuele Operating Margin 2016 KLM 7.2%: winstdeling 4.227% oud vs 9.258% nieuw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCTIE
WINSTDELINGSREGELING
MINIMUM
 
MIDDEN
 
MAXIMUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steward(ess)
Maandsalaris (bruto)
€ 2.078
 
€ 2.395
 
€ 3.424
 
Huidige WDR (reeds uitbetaald)
1.054
 
1.215
 
1.737
 
Verbeterde WDR
2.309
 
2.661
 
3.803
 
Verschil
1.255
 
1.446
 
2.067
 

Winstdelingsuitkering 2016:
Huidige WDR 2016
4,227%
Verbeterde WDR 2016
9,258%
 
 
Alle bedragen zijn bruto en gebaseerd op 100% tewerkstelling.
Minimum betreft eerste stap in betreffende salarishuis, midden betreft middelste stap ( 10), maximum betreft laatste stap (19) in salarishuis.

Voorwaarden verdere loonsverhoging dan 3,5%
* Als er in de tot juni 2019 af te sluiten cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.

Werkdrukverlaging op Europa
Om de werkdruk op Europa te verlichten, worden alle Boeing 737 standaard met 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) gevlogen. Op de Boeing 737-700 zal daarom per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaardbemanning worden toegevoegd. Dit betekent: 
* werkdrukverlaging
* meer gelijkloop in BIPs  
* geen  jumperproductie meer voor de CA53
* geen aparte FS briefing voor de ‘Remi’ want die verdwijnt

Positieve effecten Vrijwillige Vertrek Regeling voor eenbanders
* Bij gebruikmaken van de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) door tweebanders, (A)P’s en SP verbeteren de doorstroom- en promotiekansen voor eenbanders.
* Ook instroom van nieuwe collega’s wordt hierdoor bevorderd.
* Verder kunnen in tegenstelling tot het eindbod ook eenbanders gebruik maken van de VVR.

Meer grip op je rooster dus betere balans werk/privé door:
* gemiste RV dagen komen terug op de teller bij 24 uur of meer vertraging op buitenstation.
* vrijwillig flexibel reisverlof, je kunt jezelf hierdoor eerder indeelbaar maken.
* je Superjokerdagen worden verdubbeld naar 4.
* meer zeggenschap over de opgebouwde vrije dagen door de vereenvoudiging van de tellers (met vrije dagen waar je recht op hebt).

Verdere voordelen:
* regelen 'visum USA' niet langer in eigen tijd maar gecompenseerd met 0,5 CS-dag.
* een OCR op alle nieuwe ICA-vliegtuigen.
* tijdsduur van ‘gewerkt met Oud en Nieuw wordt verruimd.
* een pilot waarbij je rooster van week 3 en 4 in tact blijft nadat je je ziekt hebt gemeld.
* onderzoek naar de mogelijkheid tot het volgen van WBC skills voor eenbanders.
* in pilot verbetering vakantieregeling wordt de verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter meegenomen.
* eenbanders die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage. Hierdoor ontstaat er - onder gelijkblijvende productiebehoefte - nieuwe reguliere in- en doorstroom voor eenbanders.

KLM sectiebestuur


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA