• home
  • Actueel
  • Het KLM principe akkoord toegespitst op (Assistent) Pursers

Het KLM principe akkoord toegespitst op (Assistent) Pursers

18 jan. 2018
Voor de helderheid zullen we het KLM principe akkoord toespitsen per functiegroep, bij deze de (assistent) Pursers, na toelichtingen voor de eenbanders en tweebanders.

Nieuwe CBS
*De gewijzigde CBS in de M-class gaat gelijktijdig van start met de invoering van de aangepaste service en methodiek, zo is het ook als harde voorwaarden opgenomen in het principe akkoord.
*De uitwerking van die serviceaanpassingen en efficiënte werkmethodiek is o.a. een taak van de Groepscommissiecollega’s, zij zijn een korps brede vertegenwoordiging met zowel cabinecollega’s van de VNC als FNV Cabine.
* Uiteraard houden de VNC bestuurders - eveneens cabinecollega’s - korte lijnen met deze groepscommissieleden om zo dit proces volgens de vastgelegde afspraken te voltooien.

Aftopping maximaal aantal stoelen in M-class ICA
* Per 1 juli aanstaande start het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek.
* Het aantal stoelen in de ICA M-class is voor de elke (A)P afgetopt op maximaal 26 en voor de CA op maximaal 52.
* In vergelijking met de oude situatie van voor de -1 CA maatregel betekent de nieuwe CBS dat (A)P’s volgens de rekenmethodiek een aantal stoelen in de service heeft, echter met een maximum van 26 inclusief speciale maaltijden. Volledig boven de sterkte – m.u.v. de A330-200 waar door de rekenmethode het aantal stoelen op 0 komt – en volledig in de sterkte is dus verleden tijd. Zie overzicht voor alle vliegtuigtypes.

Vliegtuigtype
aantal stoelen (A)P
787-900
4
777-300
 
10
777-200
26
747 all pax
9
747 combi
25
A330-200
O
A330-300
2

* Door de aftopping van het maximaal aantal stoelen bij de (A)P is er gegarandeerd tijd voor de leidinggevende en CRM taken die bij de (A)P-functie horen.

Deadline invoering nieuwe CBS anders aanvulling 1 CA
* Het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief de aangepaste service en werkmethodiek in de M-class heeft een uiterste deadline, per winterdienst 2018 moet dit zijn voltooid.
* Haalt KLM die deadline onverhoopt niet dan worden alle nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld tot dat er wel voldaan is aan de vervanging van de -1 CA maatregel door de nieuwe afspraken.

Meer rust aan boord
* De maximale rust is in het principe akkoord beter gedefinieerd namelijk als minimale rust.
• Bovendien krijg je er een half uur omkleedtijd bij (twee keer een kwartier) zodat deze niet langer ten koste van je rustperiode gaat.
* De strakkere rustregeling garandeert tevens de verkorte doorlooptijd van de service.
* De SP is verantwoordelijk voor de rustinvulling, wat meer zekerheid geeft over de maximale doorlooptijd van het service-ontwerp.  
* De regel dat de SP bepaalt of er service geschrapt moet worden i.v.m. gegarandeerde cao rust blijft eveneens van kracht.

Bloktijd
Minimum rustperiode aan boord
< 8 uur
een minimum
8 – 9 uur
0:45 uur
9 – 10 uur
1:00 uur
10 – 11 ½ uur
1:30 uur
11 ½ - 12 ½ uur
2:00 uur
12 ½ - 13 ½ uur
2:35 uur
> 13 ½ uur
3:00 uur
NB: Op de huidige Airbus types wordt de cao-rust genoten op de HCCA-stoel. De HCCA stoel zal niet worden ingezet ten behoeve van wettelijke rust in het schema-ontwerp.

Behoud promotiekansen met bijbehorend salaris
Met het principe akkoord hebben we voor de (A)P’s de kansen op promotie naar senior purser behouden en daarmee het carrière- en salarisperspectief beschermd. De mogelijkheid tot promoveren naar SP wordt momenteel door (A)P’s zeer goed benut.

Verbeterde winstdelingsregeling met terugwerkende kracht
De volledig verbeterde winstdelingsregeling (WDR) is een feit en dit geldt met terugwerkende kracht tot januari 2016. De WDR is bovenop - dus niet in plaats van - je dertiende maand. Omdat je reeds een deel over 2016 hebt ontvangen, heb je het resterende bedrag te goed, dat is nog 5,031% en dus iets meer dan je eerder ontvangen deel over 2016.   

Winstdelingsuitkering 2016:
Huidige WDR 2016
4,227%
Verbeterde WDR 2016
9,258%

Structurele loonsverhoging met minimum van 50,- €
De structurele loonsverhoging bedraagt in totaal 3,5%:
* 1% per 1 januari 2018 met een minimum van 50,-€ maandelijks op basis van een 100% tewerkstelling (door deze bodem ontvangt de minst verdienende (A)P meer dan de 1% van zijn/haar loon).

Daarnaast volgen de structurele loonsverhogingen in volgorde van:
* 1,5% per 1 november 2018
* 1% per 1 februari 2019
* Per dezelfde data worden bedragen en vergoedingen eveneens met resp. 1% (exclusief de bodem van €50), 1,5% en 1% verhoogd: extra vervoersvergoeding voor het niet hebben van een parkeerkaart; cursustoelage aspirant cabinepersoneel; tegemoetkoming studiekosten; bijdrage voor het crewvervoer; leeftijdstoeslag; promotietoeslag.
In bijvoegde tabel lees je af wat dat salaris inclusief de WDR met je inkomen doet.

Actuele Operating Margin 2016 KLM 7.2%: winstdeling 4.227% oud vs 9.258% nieuw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCTIE
WINSTDELINGSREGELING
MINIMUM
 
MIDDEN
 
MAXIMUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purser
Maandsalaris (bruto)
€ 2.735
 
€ 3.914
 
€ 5.442
 
Huidige WDR (reeds uitbetaald)
            1.387
 
      1.985
 
      2.760
 
Verbeterde WDR
     3.038
 
      4.348
             6.045
 
Verschil
     1.651
      2.363
      3.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle bedragen zijn bruto en gebaseerd op 100% tewerkstelling.
Minimum betreft eerste stap in betreffende salarishuis, midden betreft middelste stap ( 10), maximum betreft laatste stap (19) in salarishuis.

Voorwaarden verdere loonsverhoging dan 3,5%
* Als er in de tot juni 2019 af te sluiten cao’s bij de andere domeinen een hogere loonsverhoging wordt afgesproken - die niet gekoppeld is aan productiviteitsverhoging - dan krijgt het cabinedomein dat verschil ook als loonsverhoging erbij.

Werkdrukverlaging op Europa
Om de werkdruk op Europa te verlichten, worden alle Boeing 737 standaard met 4 vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) gevlogen. Op de Boeing 737-700 zal daarom per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaardbemanning worden toegevoegd. Dit betekent: 
• werkdrukverlaging
• meer gelijkloop in BIPs  
• geen aparte FS briefing voor de ‘Remi’ want die verdwijnt

Positieve effecten Vrijwillige Vertrek Regeling
*De korps brede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) houdt in dat 50 Full Time Equivalent (FTE) (Assistent) Pursers hiervoor in aanmerking komen in 2018 en 50 FTE in 2019. Dit is naar rato van het aantal FTE en gemiddeld aantal dienstjaren in deze functiegroep.
*Bij gebruikmaken van de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) door SP’s verbeteren de promotiekansen voor (A)P’s.

Meer grip op je rooster dus betere balans werk/privé door:
* gemiste RV dagen komen terug op de teller bij 24 uur of meer vertraging op buitenstation.
* vrijwillig flexibel reisverlof, je kunt jezelf hierdoor eerder indeelbaar maken.
* je Superjokerdagen die worden verdubbeld naar 4.
* meer zeggenschap over de opgebouwde vrije dagen door de vereenvoudiging van de tellers (met vrije dagen waar je recht op hebt).

Verdere voordelen:
* regelen 'visum USA' niet langer in eigen tijd maar gecompenseerd met 0,5 CS-dag.
* een OCR op alle nieuwe ICA-vliegtuigen.
* tijdsduur van ‘gewerkt met Oud en Nieuw wordt verruimd.
* een pilot waarbij je rooster van week 3 en 4 in tact blijft nadat je je ziekt hebt gemeld.
* in pilot verbetering vakantieregeling wordt de verruiming van het aantal dagen dat verschoven kan worden van zomer naar winter meegenomen.
* (A)P’s die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal 10 jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage.

KLM sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA