Hervatting KLC cao-onderhandelingen

8 okt. 2020
Eind maart zijn onze cao-onderhandelingen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Inmiddels zien de VNC en KLC reden om deze te hervatten. Een van de redenen is dat er voor Cityhopper nu meer duidelijkheid is over de financiële situatie en de speelruimte die daarin zit wat ons betreft.

Een andere reden is dat beide partijen graag op punten, waar eerder dit jaar overleg over is gevoerd, een akkoord willen bereiken. Dit gaat dan in eerste instantie over immateriële zaken dus onderwerpen die geen verband houden met kostentoename. Overige onderwerpen die wel materieel zijn zullen overigens ook door ons worden meegenomen in de onderhandelingen.

Herstructurering en staatssteun
Op 1 oktober heeft KLM een allesomvattend herstructureringsplan ingediend bij het ministerie van Financiën. Daarin staan tal van adviesaanvragen (vormgegeven door Groepscommissies KLM breed en de OR) en afspraken met KLM bonden voor alle drie de domeinen, te weten grond, cabine en cockpit. De aangekondigde staatssteun zal beschikbaar worden voor de volledige KLM groep, maar in welke vorm hier daadwerkelijk uitvoering aan wordt gegeven is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat KLC als dochteronderneming van KLM eveneens gebruik zal maken van de staatssteun. Echter, de afspraken die bij KLM met de bonden zijn gemaakt zullen niet een-op-een worden overgenomen omdat het KLC korps een eigen cao heeft en er dus aparte en specifieke op KLC toegespitste afspraken gemaakt dienen te worden. Dit is iets wat je ook kent vanuit de cao onderhandelingen.
Omdat wat ons betreft het cao-overleg overeenkomende punten heeft met eventuele afspraken van het herstructureringsoverleg zullen we dit tegelijkertijd meenemen.

We zijn positief gestemd dat de onderhandelingen kunnen worden hervat, zodat we zo goed mogelijke arbeidsvoorwaarden kunnen afspreken voor onze leden. We houden jullie op de hoogte!

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA