Hervatting cao-overleg met KLM

19 jul. 2017
Vandaag en morgen wordt het cao-overleg met KLM hervat. Ondanks alle inspanningen van VNC zijde om tot een evenwichtige cao te komen, besloot KLM toch om het terugdraaien van de gewraakte -1 CA maatregel met een maand uit te stellen.

Dit KLM besluit gaat niet alleen ten koste van onze passagiers - hoezo customer centric - maar ook ten koste van de welwillendheid van het korps. Komende dagen zal blijken of we het opnieuw tegen dovemansoren hebben als we benadrukken dat de -1 CA maatregel heel veel vraagt van de cabinecollega’s en zorgt voor onwerkbare situaties tijdens vluchten.

Sanering korps ontoelaatbaar
KLM stelt in een van haar cao-brieven dat ‘Zowel de wensen van KLM als die van de bonden tot hun recht zouden komen’. KLM is echter aan het overvragen en stelt daar weinig concreets tegenover voor wat betreft onze wensen voor het cabinepersoneel. Tot nu toe reageert KLM slechts met vage en niet harde uitspraken op de VNC cao-voorstellenbrief en ligt hun focus vooral op het doordrukken van de KLM visie. Daar zitten weliswaar zaken in die voor ons bespreekbaar zijn maar de verregaande bezuinigingen op de samenstelling van onze cabinebemanning zijn dat wat betreft de VNC zeer zeker niet. KLM zou met haar sanering op de korpsstructuur tientallen miljoenen euro's binnen willen halen. De door KLM gewenste ingreep raakt alle lagen van het korps keihard: de ongeveer 1800 huidige leidinggevende - senior en (assistent) pursers - moeten solliciteren op 850 nieuwe leidinggevende functies en voor CA's (een- en tweebanders) blijft er in de KLM plannen weinig meer over om naar door te stromen en/of op te promoveren.

Goede KLM winstprognose
Tegen het licht van de binnenkort te verwachten zeer goede KLM winstcijfers neigt het overvragen vanuit het management naar een graaicultuur. Zij winnen als wij meedoen… de directie die de mond vol heeft over veranderen, meedoen en winnen ontving zelf 5% structurele loonsverhoging en een fikse bonus vanwege behaalde KLM winsten. Sinds 2015 doen wij al een dringend beroep op deze KLM'ers om 'mee te doen' aan hun eigen plannen.

Wat heeft cabinecrew al ingeleverd?
Door cabinepersoneel zijn de afgelopen jaren reeds forse besparingen geleverd: ons salaris staat al bijna 6 jaar op de 0 lijn; in de ICA WRR zijn structurele ingrepen gedaan waardoor we minder reisverlof hebben; door MRC Europa is de productiviteit verhoogd; er zijn vakantiedagen ingeleverd en vooralsnog zijn we de enige groep binnen KLM die een aanpassing in het loonhuis heeft gedaan waar grote bezuinigingen mee gemoeid gaan. De nog altijd lopende -1CA komen hier ook nog op.

Carrièreperspectief moet blijven bestaan
Wij vinden bovendien dat er carrièreperspectief moet blijven bestaan voor al het cabinepersoneel. Bij het uithollen van functies zoals in de KLM visie komt dit perspectief in het gedrang. Inmiddels zijn we al heel lang aan het onderhandelen en hoewel volgens KLMs eigen woorden ‘niet alles in beton is gegoten’ moet dat een deze dagen dan ook echt blijken. De VNC zoekt langs de lijn van haar eerder gecommuniceerde uitgangspunten (klik hier) verder naar mogelijke oplossingen. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van input van onze achterban, zowel via mails van leden als vanuit de Ledenraad.
In cao-onderhandelingen is het geven en nemen, waarbij dus ook de VNC wensenlijst (klik hier) aan bod moet komen. Uiteindelijk moet er in een cao-resultaat voor alle partijen zaken in zitten.

Het beloven weer lange en verhitte dagen te worden. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA