• home
  • Actueel
  • Herinnering: Kom het easyJet sectiebestuur versterken!

Herinnering: Kom het easyJet sectiebestuur versterken!

19 aug. 2022
De easyJet sectie van de VNC is op zoek naar een (kader)lid dat ons kan en wil ondersteunen de komende maanden. In het najaar begint onze sectie met de cao onderhandelingen en de ervaring leert dat dit altijd een drukke en arbeidsintensieve tijd is. Hulp in de vorm van een extra persoon die ons werk uit handen kan nemen is dan ook zeer welkom.

Waaruit bestaan jouw werkzaamheden:
  • Het beantwoorden van mails en telefoontjes van leden die vragen hebben met name over werk; gerelateerde zaken rondom de cao, de WRR en de roosters.
  • Ondersteuning van het sectiebestuur bij de cao onderhandelingen: meedenken over het proces en de bijbehorende communicatie.

Wie zoeken we:
We zijn op zoek naar een VNC-lid uit de easyJet sectie dat stevig in zijn/haar schoenen staat, met sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Een basiskennis van de easyJet cao en interesse in vakbondswerkzaamheden zijn natuurlijk ook handig, dus welkom.  

Heb je interesse? Stuur ons vóór vrijdag 26 augustus een mailtje: sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl
Bij meerdere aanmeldingen zullen we iedereen uitnodigen voor een gesprek en basis daarvan een keuze maken.

Farah van Keeken & Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

English version:Reminder: Come reinforce the easyJet Section Board!

The easyJet section of the VNC is looking for a member who can and will support us in the coming months. In the autumn, our section will start with the collective labour agreement (CLA) negotiations and experience has shown that this is always a busy and demanding time. Help in the form of an extra person who can take work off our hands is therefore very welcome.

What does your work consist of:

Answering emails and phone calls from members who have questions concerning work-related matters
like the CLA, work- and rest time agreements and rosters.
 Supporting the section board in the CLA negotiations: thinking along with the process and the associated
communication.

Who are we looking for:
We are looking for a VNC member from the easyJet section who is not easily disconcerted, with strong verbal and written communication skills. A basic knowledge of the easyJet CLA and an interest in trade union activities would of course also be helpful.

Interested? Email us before Friday the 26th of August: sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl  
In case of multiple registrations, we will invite everyone for an interview and make a choice based on the outcome.

Farah van Keeken & Dino Brunst
easyJet Section Board

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA