Herinnering easyJet leden vergadering

29 mrt. 2022
Alle easyJet leden zijn van harte welkom bij onze ledenvergadering op donderdag 31 maart 2022. Deze vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur op ons kantoor op Schiphol-Oost.

Kun je er niet bij zijn? Dan ben je alsnog van harte welkom om deel te nemen via Teams. Opgeven kan via dit formulier waarop je van tevoren ook al vragen kunt doorgeven. Via het formulier kun je aangeven of je deelneemt aan de ledenvergadering op het VNC-kantoor of online.

De leden die online zullen deelnemen ontvangen uiterlijk een uur vantevoren een Teams link via email. Wij vragen jullie om maximaal 5 minuten vantevoren in te loggen.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Pay freeze
4. Social media beleid
5. Lidmaatschap VNC en ontslag
6. Off roster codes
7. Code ROOD protocol
8. CSR’s / Contact EZY
9. Tijd voor vragen

Wij zien er naar uit om jullie dan te zien en spreken!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuurders


English VersionReminder easyJet members meetingAll easyJet members are welcome to attend our membership meeting on Thursday 31 March 2022. The meeting will be held from 14.00 to 16.00 hrs at our office at Schiphol-East.

Are you unable to attend in person? You are more than welcome to join the meeting online via Teams. You can register using this form, on which you can also submit questions in advance. On the form you can indicate whether you will attend the meeting at the VNC office or online.

Members who will participate online will receive a Teams link via email at least one hour before the meeting starts. We ask you to join the meeting not earlier than 5 minutes prior to the start of the meeting.

The agenda for this meeting is as follows:

1. Opening
2. Announcements
3. Pay freeze
4. Social media policy
5. Resignation and membership VNC
6. Off roster codes
7. Code RED protocol
8. CSR’s / Point of contact EZY
9. Time for questions

We are looking forward to seeing you all!

Farah van Keeken and Dino Brunst
Board of easyJet section

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA