Health Matters, de ECAC Workshop in Dublin

26 okt. 2018
Deze week was er een ECAC* Workshop Medical Emergencies on Board. VNC voorzitter Annette Groeneveld en Corinne Basarot van de Spaanse bond STAVLA* waren namens de Europese cabinebonden - verenigd in EurECCA* met meer dan 35.000 leden- uitgenodigd. Zij gaven een presentatie over de groeiende verantwoordelijkheden van cabinepersoneel omtrent gezondheidskwesties.

afkortingen met een * worden onderin toegelicht

Onder de deelnemers waren beleidsmedewerkers van nationale overheden belast met gezondheid, luchthavenvertegenwoordigers en specialisten op het gebied van gezondheid namens IATA* en CAPSCA*. Veel aandacht ging uit naar de protocollen die zijn opgesteld om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan zoals SARS, de vogelgriep en ebola. Op dit onderwerp wordt nauw samengewerkt met de WHO*. Vreemd genoeg is de rol van de cockpit- en cabinebemanning in dit soort protocollen beperkt tot de opmerking ‘dat de gezagvoerder wettelijk verplicht is een ver-moeden van de aanwezigheid van een passagier met een besmettelijke ziekte te melden’.

Vriendelijke glimlach en scannen
In de presentatie hebben Annette en Corinne laten zien dat sinds het begin van de commerciële luchtvaart de verantwoordelijkheden van de cabinebemanning alleen maar zijn toegenomen. Toch zal nu nog steeds de meest in het oog springende activiteit van de cabinebemanning de omgang met de passagiers zijn: welkom heten, stoel aanwijzen en service verlenen. Toch is de belangrijkste taak van de cabinebemanning de veiligheid van de passagiers. Cabinepersoneel dat met een glim-lach passagiers verwelkomt zijn eveneens deze klanten op gedrag aan het scannen. Denk aan fit to fly zijn en bijvoorbeeld niet onder invloed van alcohol of drugs. De beslissing wordt dan ook vaak genomen of het veilig is om met deze passagiers uren in een aluminium buis rond te vliegen.

Aandacht voor groeiende verantwoordelijkheden crew
Een van de belangrijkste doelen van EurECCA is om te benadrukken dat het noodzakelijk is om goed getraind en professioneel cabinepersoneel aan boord te hebben. Het feit dat alle gepresen-teerde protocollen totaal geen aandacht besteden aan procedures voor de bemanning, bij besmet-telijke ziekten aan boord en dat communicatie tussen de bemanning en de verantwoordelijke in-stanties niet nodig wordt geacht, is eigenlijk te gek voor woorden. Alle protocollen starten op de luchthaven waar het vliegtuig landt, terwijl de verantwoordelijkheden van de cabinebemanning be-ginnen nog voor het instappen op de luchthaven van vertrek. Hoe groot het probleem is van de verantwoordelijke instanties op de luchthaven van aankomst als er sprake is van een besmettelijke ziekte aan boord, wordt grotendeels bepaald door de manier waarop de cabinebemanning daar aan boord mee is omgegaan.

Hoge verwachtingen
Het vak van cabinepersoneel moet worden gereguleerd en gestandaardiseerd om te zorgen dat alle eisen die worden gesteld aan cabinepersoneel daadwerkelijk door alle luchtvaartmaatschappijen worden getraind, en niet slechts door de grote netwerkmaatschappijen. Alleen dan kan worden ge-borgd dat passagiers binnen de beperkingen van een vliegtuigcabine zo maximaal mogelijk worden beschermd tegen veiligheidsincidenten zoals een medisch noodgeval of de aanwezigheid van een passagier met een besmettelijke ziekte.

Inhoud presentatie
Wat cabinepersoneel moet kunnen en weten om te voldoen aan de verwachtingen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen werd door Corinne in de presentatie uiteengezet. Corinne vliegt niet alleen als cabinepersoneel voor Iberia, maar is ook de gezondheid- en veiligheidsexpert van de Spaanse bond STAVLA en EurECCA. Zij nam de aanwezigen mee in de wettelijke bepalingen, de procedures, de apparatuur aan boord en de uitdagingen waarmee cabinepersoneel wordt geconfronteerd bij een medisch noodgeval aan boord. De presentatie werd goed ontvangen en opende heel wat ogen De meeste aanwezigen hadden geen idee van de verantwoordelijkheden van het cabinepersoneel in het algemeen en van die voor medische noodgevallen in het bijzonder. We hopen met deze toelichting een stap dichterbij te komen om dit belangrijke onderwerp in de protocollen mee te nemen en dat het zo de aandacht krijg die het verdient.

Toelichting op de afkortingen:
STAVLA:
Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Lineas Aereas
ECAC:
European Civil Aviation Conference
EurECCA:
European Cabin Crew Association
CAPSCA:
Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health
Events
in Civil Aviation
IATA:
International Air Transport Association
WHO:
World Health Organization


VNC bestuur

Fotobijschrift: Corinne Basarot en Annette Groeneveld namens de Europese cabinebonden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA