Grote uitdagingen easyJet sectie VNC

13 jul. 2017
Nu easyJet een kersverse eigen sectie heeft binnen de VNC, wordt deze maand heel interessant en belangrijk voor de easyJet leden. Allereerst houden we op 17, 18 en 19 juli verkiezingen voor bestuursleden van deze nieuwe en hard groeiende sectie. Davy Haverhals, Patrick la Lau en Ron Sneijder zijn de kandidaten. In de crewroom en online kunnen jullie alle details over hen vinden.

Begin juli is een van ons naar Madrid geweest voor de vergadering van de easyJet-vakbonden uit Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. In een volgende VNC Magazine brengen we verslag uit over wat hier besproken is.

Cao zaken
Voordat de officiële gesprekken na de zomer tussen easyJet en de VNC starten, zullen we onder de leden een uitvraag gaan doen om te weten wat jullie graag willen zien in een nieuwe cao. We gaan de cao’s van onze collega’s vergelijken en kijken wat wij hier in Amsterdam kunnen vragen en toepassen. Er staat ons een heel drukke tijd te wachten!

De VNC gaat ervoor zorgen dat we voor de crewroom een display krijgen voor VNC aanmeldingsformulieren, Magazines en informatiepakketten. Er staat al een banner met het VNC logo erop en de VNC slogan: SAMEN STERK. Het is namelijk heel belangrijk dat we nog meer leden werven. Hoe meer collega's lid zijn van de VNC, des te sterker we staan bij de onderhandelingen met easyJet.

Drukke zomer
We hebben het ontzettend druk gedurende de zomervakantie en onze vliegtuigen zitten vol, dus we moeten er samen voor zorgen dat ons huidige contract goed wordt nageleefd en we niet automatisch langer blijven werken. Er zijn genoeg collega’s die stand-by staan, dus er is geen reden om ons in base te vragen om op je vrije dag te gaan vliegen of om langer door te werken. Laat het ons vooral weten als dat gebeurt, dan kunnen we hierover praten met easyJet.

Stem!
Tot slot hopen we zoveel mogelijk leden te zien op onze bijeenkomsten op 17, 18 en 19 juli van 11.00 tot 17.00 uur in de easyJet crewroom base Amsterdam.

Bedankt namens de easyJet kandidaat sectiebestuurders:
Davy Haverhals
Patrick la Lau
Ron Sneijder

English version
Big challenges for the VNC easyJet Section
Now that a brand new easyJet Section has been created within the VNC, this month will be a very interesting and important one for easyJet members. First of all, on the 17th, 18th and 19th of July, Section Board elections will be held for this new and fast growing section, for which Davy Haverhals, Patrick la Lau and Ron Sneijder are the candidates. Their details are available In the crew-room and online.

In early July, one of us went to Madrid to attend the meeting of the easyJet unions from Spain, Portugal, Italy and France. We will report on those discussions in a future issue of the VNC Magazine,

CLA negotiations
At the end of summer and before the start of formal Collective Bargaining negotiations between easyJet and the VNC, we will enquire about our member's wishes for a new Collective Labour Agreement (CLA). We will also compare the differing aspects of current easyJet contracts and identify which parts can be re-negotiated and applied collectively, here at the Amsterdam base. It's going to be a very busy time for us!

Crew-room
The VNC will arrange a display holding VNC membership-application forms, magazines and information packages. A VNC banner stating: "SAMEN STERK" (Strength Through Unity) has already been provided. It is most important that more easyJet colleagues become VNC members - the more members we have, the stronger we will be in our negotiations with easyJet.

Busy summer
We are going to have a very busy summer holiday-period, so we must ensure that our terms of contract remain fully respected and we will not be forced to work longer duties. Sufficient colleagues are available for stand by, so there's no reason for the company to ask us to work longer duties or come in on a day off. Please let us know if you are approached by the company, so that we may raise this with easyJet management.

Vote!
We look forward to seeing as many members as possible at our meetings on the 17th, 18th and 19th of July, from 11:00 AM to 17:00 PM in the easyJet crew-room, Amsterdam base.

Thank you on behalf of the candidates for the easyJet Section Board:
Davy Haverhals
Patrick la Lau
Ron Sneijder

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA