• home
  • Actueel
  • Groeiende onrust blijkt ook uit extra KLM Ledenraadsvergadering

Groeiende onrust blijkt ook uit extra KLM Ledenraadsvergadering

26 jul. 2017
Groeiende onrust blijkt ook uit extra KLM Ledenraadsvergadering

Een wankelend geloof in KLM inzake hun wil om de -1 CA maatregel terug te draaien en tot een gebalanceerde cao te komen plus groeiende onrust over de verslechterde relatie tussen KLM en haar cabinepersoneel. Dat was de hoofdmoot uit de stevige discussies in de extra Ledenraad van gisteren.

De extra vergadering was er op nadrukkelijk verzoek van de Ledenraadsleden en de aanleiding was het door KLM uitstellen van de afbouw van de gewraakte -1 CA maatregel. Een maatregel uit de KLM koker die niet alleen het korps maar ook de klant raakt omdat het cabinepersoneel met een paar handen minder de service moet uitvoeren.    

Rupsje Nooitgenoeg
De toenemende frustratie betreft de starre houding van het bedrijf en vooral hun onwil om de -1 CA maatregel verder af te bouwen. De Ledenraadsleden vallen er over dat de directie beloofde dat er herstel van vertrouwen nodig was om een regulier cao-proces te lopen en dat inmiddels blijkt dat KLM rigoureuze bezuinigingen op de samenstelling van de cabinebemanning wil doordrukken. “Rupsje Nooitgenoeg misbruikt de -1 CA maatregel als zwaard van Damocles” zo sprak een fiks aantal leden zich uit. Daar waar KLM namelijk eerst sprak over ‘zicht op hersteld vertrouwen’ om de -1 CA maatregel verder af te bouwen werd er vervolgens door KLM een equivalent teruggevraagd en zijn nu de parameters zelfs zo ver aan het doorslaan dat er een enorme bezuiniging voor de afbouw van de -1 CA wordt geëist. Dit alles in het licht van wat we al hebben ingeleverd* , de verwachte zeer goede KLM winstcijfers en het afsluiten van een cabine cao bij AF zonder grote bezuinigingsklappers leidt tot frustratie bij de achterban.       

Tegenmaatregelen
Voor de komende reguliere Ledenraadsvergadering op 3 augustus wordt er door de Ledenraadsleden aan een motie gewerkt waarin ook het voorbereiden van acties aan bod komt. Er wordt al nagedacht over te nemen maatregelen als KLM de -1 CA maatregel blijft vertragen. Het gaat dus nog spannend worden…
Morgen (donderdag  27 juli) wordt het cao-overleg met KLM hervat en ook voor 1 en 2 augustus staan nog data gepland.

KLM sectiebestuur


* Wat heeft cabinecrew al ingeleverd?
Door cabinepersoneel zijn de afgelopen jaren reeds forse besparingen geleverd: ons salaris staat al bijna 6 jaar op de 0 lijn; in de ICA WRR zijn structurele ingrepen gedaan waardoor we flink minder reisverlof hebben; door MRC Europa is de productiviteit verhoogd; er zijn vakantiedagen ingeleverd en vooralsnog zijn we de enige groep binnen KLM die een aanpassing in het loonhuis heeft gedaan waar zeer grote bezuinigingen mee gemoeid zijn. Besparingen uit de nog altijd lopende -1CA komen hier ook nog op.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA