Grijs gebied doorstroom KLC naar KLM

4 jun. 2013

Afgelopen week was er op initiatief van de VNC overleg met KLM, KLC en twee collega cabinevakbonden. Hoofdpunt was het grijze gebied aangaande de doorstroom van KLC naar KLM. Er is besproken hoe deze in het vervolg beter voorbereid en gecommuniceerd kunnen worden richting cabinepersoneel.
Afgelopen week was er op initiatief van de VNC overleg met KLM, KLC en twee collega cabinevakbonden. Hoofdpunt was het grijze gebied aangaande de doorstroom van KLC naar KLM. Er is besproken hoe deze in het vervolg beter voorbereid en gecommuniceerd kunnen worden richting cabinepersoneel.

KLM stelde voorop dat zij (op een enkele uitzonderingen na) niet werven in de winter. Dat is een logisch gevolg van het feit dat de zomerperiode het drukste vliegseizoen is. Ook stelt zij dat KLC altijd als eerste aanspraak kan maken op doorstroomfaciliteiten voor hun cabinepersoneel. 

Achtergrond
Eind 2012 besloot KLM dat er in het voorjaar nieuwe basiscursussen zouden komen en het was aan KLC hoeveel cabineleden zij konden missen. KLC besloot dat 20% door kon stromen omdat men geen mogelijkheid zag om op korte termijn op hun beurt cabineleden op te leiden. Ook speelde mee dat KLM pas in februari van dit jaar hun definitieve aantallen aan KLC doorgaf. Dit kwam mede doordat KLM hun definitieve beslissing liet afhangen van het overeenkomen op een Cao. 

Aankomende collega's
VNC opperde het idee om een aantal aankomende collega's 'op de plank te zetten' zodat zij snel kunnen beginnen met de KLC initial. Volgens KLC doen zij dat maar ook die mensen hebben banen met een opzegtermijn en moeten tijdig een verklaring van goed gedrag aanvragen. Daarop stelde de VNC voor om meerdere cursussen tegelijk te plannen. Echter daar zijn volgens KLC niet genoeg trainers en linetrainers voor waardoor bijvoorbeeld niet alle 5 doorstroomcursussen tegelijk kunnen beginnen. 

Wel of niet genomineerd
Om de achterban duidelijkheid te geven of zij al dan niet op de nominatie staat, verschijnt er elk jaar weer een nieuwe doorstroom lijst ondanks dat er (de afgelopen 2 jaar) niet werd opgeleid. Voor KLC was één cursus in de twee weken het maximaal haalbare.
Hoewel het gerucht ging dat er niet naar FTE wordt gekeken bij de inplanning, laat KLC weten dat dit wel degelijk zo is. In een doorstroom cursus zitten namelijk van de twaalf gemiddeld negen FTE'ers.

VNC pleitte bij het bedrijf voor tijdige en heldere communicatie opdat de onduidelijkheid en de daarmee gepaarde irritatie bij de achterban grotendeels kan worden voorkomen. Collega's willen nu eenmaal weten of zij kunnen rekenen op doorstroom.

Of dat nu wel of niet het geval is: communicatie brengt duidelijkheid!

 

KLM en KLC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA