Gezocht: OR kandidaten easyJet

16 sep. 2022
De VNC is opzoek naar kandidaten voor de tussentijdse verkiezingen bij de easyJet Ondernemingsraad. Er staan 2 zetels voor cabinepersoneel in de OR open voor de periode tot juni 2024. Wil jij je inzetten voor je cabinecollega’s bij easyJet, meld je dan voor donderdag 29 september 2022 bij ons zodat wij jou kunnen voordragen voor de verkiezingen in november aanstaande.

Leden van de Ondernemingsraad vertegenwoordigen de verschillende functiegroepen bij easyJet (cabine- cockpit- en grondpersoneel) en behartigen belangen van hun collega’s en kijken mee in de bedrijfsvoering van easyJet.

Brede blik op bedrijfsvoering
OR leden overleggen maandelijks met de bedrijfsleiding van easyJet Amsterdam over arbeidsomstandigheden en strategische beslissingen. De OR maakt zich sterk voor een bedrijfsbreed sociaal personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en reïntegratie. Dat vereist een brede blik van alle OR-leden, en de OR cabineleden namens de VNC kijken in het bijzonder naar de impact van bovenstaande onderwerpen op de easyJet cabinecollega’s. Zij werken binnen de verschillende cao-kaders en bewaken de naleving daarvan, zij zijn echter niet verantwoordelijk voor het maken van die arbeidsvoorwaardelijke afspraken, dat is het werk van de kersverse easyJet sectiebestuurders.

Meld je aan!
Aanmelden kan - in volgorde van onze voorkeur - middels:
* een mail naar secretariaat@vnconline.nl
* per post naar VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO (postzegel niet nodig)

Wat heb je nodig?
OR kandidaten dienen minstens 1 jaar in dienst te zijn op de Amsterdam basis van easyJet. Voor de kandidaatstelling hebben wij de onderstaande zaken van je nodig:
•Jouw motivatie om je kandidaat te stellen
•Jouw actuele CV met (digitale) pasfoto
•De compleet ingevulde ‘bereidverklaring kandidaatstelling’ klik hier.

Aanmeldingen dienen voor donderdag 29 september 2022 binnen zijn! Heb je nog vragen, mail deze dan aan secretariaat@vnconline.nl, wij beantwoorden ze graag!

VNC bestuur

English Version


We are looking for candidates easyJet Works Council (OR)  
Another (intermedeate) election is imminent for the easyJet section, this time for the Works Council (OR). VNC is looking for members that would like to apply as a candidate. There are 2 seats available for cabin crew in the OR, for the period untill June 2024. If you're interested, please apply before Thursday September 29th.
The actual elections for the Works Council will be held in November 2022.

Background elections Works Council
Members of the Works Council are colleagues that are committed to the wellbeing of their colleagues and for this purpose monitor easyJet business management. They represent the different groups of functions within easyJet (cabin crew, cockpit crew and ground staff), have a monthly meet up with the Amsterdam management to discuss labour conditions and strategic decisions that are important for the easyJet Amsterdam base. The Works Council is committed to a company-wide social personnel policy, health, safety, wellbeing and reintegration. That demands a broad view of all Council members, but the members that act on behalf of cabin crew and VNC must obviously have a special interest in the impact of aforementioned subjects on the easyJet cabin crew. They work within the limits of the different labour agreements and guard those limits. They are however not responsible for constructing  labour agreements, that is the job of a union, like VNC.

How to apply
In order of our preference:
•digitally via mail to secretariaat@vnconline.nl
•regular mail to VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO
Applications must be in our possession before Thursday, September 29th 2022.

What do we need from you:
Candidates for the Works Council must have been in service at the easyJet Amsterdam base for at least one year. Candidates must submit the following things:
•a motivation for your candidacy
•an updated resume/CV
•a completed copy of 'Declaration of Intented Candidacy' click here
If you have any questions, please mail us at secretariaat@vnconline.nl, we are happy to help!

VNC board

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA