• home
  • Actueel
  • Gezocht: kandidaten voor de easyJet Ondernemingsraad

Gezocht: kandidaten voor de easyJet Ondernemingsraad

21 jul. 2017
Er komen tussentijdse verkiezingen aan bij de easyJet sectie, dit keer voor de Ondernemingsraad. De VNC is derhalve op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen. Er zijn 3 zetels beschikbaar voor cabinepersoneel in de OR voor de periode tot 13 juni 2018. Heb je interesse, meld je dan aan voor woensdag 16 augustus aanstaande.
De daadwerkelijke Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zullen in oktober plaatsvinden.

Achtergrond OR verkiezingen
Leden van de Ondernemingsraad zijn collega’s die zich willen inzetten voor het welzijn van hun collega’s en daartoe meekijken in de bedrijfsvoering van easyJet. Zij vertegenwoordigen de verschillende functiegroepen bij easyJet (cabinepersoneel, grond personeel en vliegers), komen maandelijks bijeen en spreken met de leiding van easyJet  Amsterdam over arbeidsomstandigheden en strategische beslissingen die van belang zijn voor de basis van easyJet in Amsterdam. De OR maakt zich sterk voor een bedrijfsbreed sociaal personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en reïntegratie. Dat vereist een brede blik van alle OR-leden, maar de OR-leden namens het cabinepersoneel en de VNC kijken natuurlijk met grote aandacht naar de impact van bovenstaande onderwerpen op het  easyJet cabinepersoneel.
Ze werken binnen de kaders van de verschillende cao’s en bewaken die ook, maar zijn niet verantwoordelijk voor het maken van die arbeidsvoorwaardelijke afspraken, dat is vakbondswerk.

Hoe meld je je aan?
In volgorde van onze voorkeur:
* digitaal via mail naar secretariaat@vnconline.nl
* per post naar VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO (postzegel niet nodig)
Aanmeldingen moeten voor woensdag 16 augustus 2017 binnen zijn!

Wat hebben we van jou nodig?
Kandidaten voor de OR moeten minstens 1 jaar in dienst zijn op de Amsterdam basis van easyJet. Voor de kandidaatstelling hebben wij de onderstaande zaken van je nodig:

Heb je nog vragen, mail deze dan aan secretariaat@vnconline.nl, wij beantwoorden ze graag!

VNC bestuur

English version:

Wanted: candidates for the easyJet Works Council (OR)
Another (intermedeate) election is imminent for the easyJet section, this time for the Works Council (OR). VNC is looking for members that would like to apply as a candidate. There are 3 seats available for cabin crew in the OR, for the period untill June 13th 2018. If you're interested, please apply before Wednesday August 16th.
The actual elections for the Works Council will be held in October 2017.

Background elections Works Council
Members of the Works Council are colleagues that are committed to the wellbeing of their colleagues and for this purpose monitor easyJet business management. They represent the different groups of functions within easyJet (cabin crew, cockpit crew and ground staff), have a monthly meet up with the Amsterdam management to discuss labour conditions and strategic decisions that are important for the easyJet Amsterdam base. The Works Council is committed to a company-wide social personnel policy, health, safety, wellbeing and reintegration. That demands a broad view of all Council members, but the members that act on behalf of cabin crew and VNC must obviously have a special interest in the impact of aforementioned subjects on the easyJet cabin crew. They work within the limits of the different labour agreements and guard those limits. They are however not responsible for constructing  labour agreements, that is the job of a union, like VNC.

How to apply
In order of our preference:
Applications must be in our possession before Wednesday August 16th 2017

What do we need from you:
Candidates for the Works Council must have been in service at the easyJet Amsterdam base for at least one year. Candidates must submit the following things:
If you have any questions, please mail us at secretariaat@vnconline.nl, we are happy to help!

VNC board

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA