Gezamenlijk akkoord op loon strandt op 1 %

14 jul. 2022
Na ruim 12 uur onderhandelen is een collectief akkoord op loon met alle bonden gestrand op 1%. De VNC is op dringende uitnodiging van overige bonden en KLM aangeschoven met als doel om voor de nieuwe cao’s gezamenlijk loon en looptijd af te spreken.

Het was een bijzonder multi overleg omdat ieder domein zich in een andere fase bevond: met de grondbonden zat KLM echt in de eindfase van het cao-overleg. Met de vliegers was KLM al in gesprek over de inhoud. Met ons eigen cabinedomein moet nog helemaal gestart worden. Gisteren was dus de opening voor ons, met een multi overleg en een start over (uitsluitend) loon en looptijd.

De cabinebonden zullen volgens planning begin september met KLM de onderhandeling over inhoud starten, dat er nu al over loon en looptijd werd gesproken is een ongebruikelijke volgorde. Uiteindelijk zien wij na de cao onderhandelingen bij cabine in september, een integraal pakket voor ons met afspraken over loon, looptijd en inhoudelijke zaken.

Structureel loon en perspectief op koopkracht
Zoals eerder gemeld is voor de VNC een significante en structurele verhoging van het loon het belangrijkste element. KLM startte de onderhandeling met een bod dat volstrekt onvoldoende was voor alle deelnemers. Door vanuit de VNC in samenwerking met de vliegers van de VNV vastberaden te blijven pleiten voor tweemaal 2,5% structureel loon heeft KLM gedurende de dag, in kleine stapjes, onze kant op bewogen. Ook steunde de VNC beide bodems van €80 bij de loonsverhogingen voor de lagere inkomens. Een bodem houdt in dat als een salarisverhoging met x% bijvoorbeeld 60 euro betekent, dit automatisch verhoogd wordt naar de bodem van, in dit geval, 80 euro.

De verrassing en ook teleurstelling was dan ook groot toen KLM na middernacht met een eindbod kwam waarmee zij een akkoord met de grondbonden poogde te bereiken. In combinatie met de overige, inhoudelijke, punten konden grondbonden zich achter het voorstel scharen.
Door niet te willen bewegen op de laatste 1% heeft KLM de deur dichtgegooid voor een gezamenlijk akkoord op loon, inclusief cabine en cockpit. Als KLM deze beweging wel had gemaakt dan had men rust kunnen kopen binnen alle domeinen. En hadden alle medewerkers de passende waardering kunnen krijgen die men, na alle uitdagingen van de afgelopen jaren én die van de huidige tijd, de onzekerheid en de getoonde flexibiliteit in onze ogen zeker verdient. De VNC wil zich met de looninzet van 2 x 2,5% plus een bodem inzetten ter compensatie van het stevige koopkrachtverlies als gevolg van de torenhoge inflatie, die bovendien langduriger aanhoudt dan gedacht.

Ondanks de teleurstelling dat we niet met alle partijen tot een akkoord op loon konden komen, is er wel een basis gelegd voor de onderhandelingen in het cabinedomein die in september zullen starten. Het goede nieuws is daarnaast dat er geen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage meer geldt met ingang van 1 maart 2022. De VNC heeft zich hier steeds hard voor gemaakt en is uiteraard tevreden met deze uitkomst.

Multi akkoord van de baan
Mede op verzoek van de grondbonden zijn wij in dit multi-onderhandelingsproces gestapt met als doel om met z’n allen een passende loonsverhoging te realiseren die de pijn van het koopkrachtverlies in ieder geval enigszins verzacht. Helaas is dat collectief niet gelukt.
Wij zullen na de zomer starten met de onderhandelingen over de cabine cao. Daarbij gaat het dus om het totale pakket: loon, looptijd en inhoudelijke onderwerpen. Wij zullen de onderhandelingen met onze eigen eisen en inhoudelijke punten ingaan om een akkoord te bereiken dat recht doet aan de specifieke wensen van onze leden. Er is met het onderhandelingsresultaat bij grond een basis gelegd voor de onderhandelingen over de cabine cao. Het moge duidelijk zijn dat we op loon in ieder geval niet minder zullen realiseren dan het resultaat dat nu met een aantal grondbonden is afgesproken.

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders  

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA