GEEN winstdeling is GEEN KLC cao

1 dec. 2017
Zoals eerder bericht heeft de VNC gisteren de hele dag overleg gevoerd met KLC. Helaas is het overleg gisteren aan het einde van de middag geklapt. De VNC heeft ingezet op een tweejarige cao met een volledige winstdeling voor elk jaar; in onze ogen een rechtvaardige eis, het grondpersoneel en de vliegers ook ontvangen dit immers ook.

Vanaf de start van het cao overleg heeft de VNC duidelijk aangegeven dat wij loon willen zien zonder dat daar productieverhogende- en/of bezuinigingsmaatregelen tegenover staan, anders zouden wij geen cao afsluiten. Uit de reacties op de enquêtes die wij voorafgaand aan de cao onderhandelingen hebben uitgezet, de emails van collega's en de vele bezorgde telefoontjes kwam 1 ding heel duidelijk naar voren: er MOET een winstdeling komen! Daar hebben wij net zoveel recht op als de overige domeinen.
 
Geen winstdeling
Uit het overleg bleek echter dat KLC ons niet een winstdeling wilde geven zoals onze cockpit- en grondcollega's ontvangen. KLC wilde in 2017 daarvoor een eenmalige uitkering geven maar de winstdeling waar de VNC om vroeg zou pas kunnen ingaan in 2018, wat zou resulteren in een uitkering in april 2019. In april 2018 zou het KLC korps dus niet meedelen in de winst. We kunnen daaruit concluderen dat KLC van mening is dat andere domeinen zoals cockpit en grond wél recht hebben op de winstdeling maar dat dat het KLC cabinepersoneel dat niet heeft. (althans niet een volledige winstdeling of pas in 2019).

Productieverhogende maatregelen
Daar kwam nog bij dat KLC seasonality wilde invoeren: zeven maanden in de zomer langere dagen maken en in de winter kortere dagen, wat voor de CA tot een significante werkdrukverhoging leidt. Dit levert voor KLC een structurele productiviteitsverhoging op van grofweg 1,6%. In het totaalpakket heeft VNC met KLC proberen mee te denken maar hebben we uiteindelijk geweigerd deze definitief te maken. Het levert te veel onduidelijkheid op over hoe een rooster er dan daadwerkelijk uit komt te zien. Bovendien is het wederom een productiviteitsverhogende maatregel en KLC heeft bij het cabinepersoneel op andere manieren al genoeg bezuinigd of juist de productie laten verhogen (meer toestellen, meer stoelen, geen derde week zomerverlof, feestdagenrooster, weekend vooraf aan LVE etc).

Mager loonbod
Ook wilde KLC over 2017 geen structurele loonsverhoging geven. Over 2018 wilde ze dat wel (1% in januari en 1% in juli) maar via eenzelfde regeling als de grond twee(!) jaar geleden al afsloot! Gezien het feit dat het nu compleet andere tijden zijn, we enorme winst maken en de overheid notabene oproept tot loonsverhogingen voor de werknemer was dit niet serieus te nemen. En bovendien zouden we met het invoeren van de seasonality de loonsverhoging grotendeels uit eigen zak betalen. Daar het met KLC een stuk beter gaat kan de VNC hier niet mee instemmen. In onze ogen is het juist tijd dat de CA beloond wordt.

Tot hier en niet verder
De VNC heeft er genoeg van dat de KLC CA continu het ondergeschoven kind lijkt te zijn en dat we niet krijgen waar we recht op hebben. Bij KLC lijkt het in het ‘geven en nemen’ spel van cao onderhandelingen vooral nemen te zijn en dit moet stoppen. Op een gegeven moment is het klaar en hebben we genoeg ingeleverd. Het is tijd dat wij ook mee mogen doen aan de winstdeling en dat er loonsverhoging komt.

De komende weken zullen wij dan ook infosessies gaan organiseren op het VNC kantoor en 14 december van 13.00-15.00 uur zal er een ledenvergadering worden gehouden waarin we willen nagaan of het korps bereid is om verdere stappen te ondernemen. Daarnaast zal de VNC meerdere keren op het BMC aanwezig zijn. Laat je informeren door ons! Kom langs, email ons, bel ons en zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent!

Laten we dit samen tot een halt roepen, samen sterk!

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA