• home
  • Actueel
  • Geen reactie KLM op ultimatum – VNC maakt motiveren opnieuw duurder

Geen reactie KLM op ultimatum – VNC maakt motiveren opnieuw duurder

8 okt. 2019
Nadat de Ledenraad in de vergadering van 3 oktober jongstleden het cao onderhandelingsresultaat met ruime meerderheid afwees, heeft de VNC een hernieuwd ultimatum gesteld: zij gaf KLM 4 dagen de tijd om tegemoet te komen aan eisen op loon, looptijd en inhoud.  Deze termijn is nu verlopen. KLM heeft wederom niet gereageerd en geeft daarmee geen gehoor aan onze eisen. We hebben daarom opnieuw ons actiemiddel ingezet: het duurder maken van het motiveren*.

Dit hebben we aan KLM middels een brief (klik hier) bevestigd.
Gezien de massale afwijzing van het KLM voorstel in de Ledenraad en de vele steunbetuigingen vanuit onze achterban zien wij ons genoodzaakt de druk op te voeren om wél een tegemoetkoming af te dwingen. Met name het eindbod op loon en looptijd is door de Ledenraad als ver benedenmaats en onacceptabel ervaren.

Investeren in het personeel
Zoals wij al eerder berichtten heeft de VNC samen met haar leden altijd haar verantwoordelijkheid genomen in moeilijke tijden. Zo hebben wij in vorige cao’s besparingen mogelijk gemaakt omdat de bedrijfseconomische situatie daarom vroeg. Na twee topjaren en een zeer goed lopend jaar van KLM wil de VNC voor haar leden een beloning die recht doet aan de bijdrage die zij hebben geleverd: een fatsoenlijke structurele loonsverhoging.
 
Vervolgacties
Zoals aangekondigd in bovengenoemde brief zal de VNC, indien KLM deze impasse laat voortduren, met ingang van dinsdag 15 oktober haar medewerking aan motiveren volledig staken. Daarnaast komt deze week het actiecomité bijeen. Samen met dit actiecomité bezinnen wij ons op vervolgacties.  

KLM sectiebestuur

* Motiveren en extra compensatiedagen crew
KLM heeft toestemming van de VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden (door verstoringen) buiten onze cao valt. Indien we vluchten motiveren, vraagt de VNC compensatie voor de cabinebemanning middels vrije dagen, de CL- en KL-dagen. Bij het duurder maken zullen we extra compensatie voor de cabinebemanning eisen en bij het stoppen van motiveringen staan we niet langer toe dat KLM afwijkt van onze cao. Als we de benodigde toestemming duurder maken of niet langer afgeven aan KLM, valt de flexibiliteit van de vluchtuitvoering weg. Dat heeft consequenties voor de operatie en kan tot annuleringen leiden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA