Geen maximale 20% KLC doorstroom naar KLM

29 sep. 2017
Naar aanleiding van het nieuws dat in januari de eerste doorstroom-cursus van KLC naar KLM zal starten hebben wij veel vragen ontvangen. Collega's zijn benieuwd naar het daadwerkelijke aantal dat op KLM-cursus gaat en maken zich zorgen om de eventuele stagnatie van doorstroom in de komende jaren. Verder ook nieuws over het cao-overleg en de VNC ledenvergadering.

De VNC heeft zich er hard voor gemaakt om de maximale doorstroom voor 2018 te bewerkstelligen. Helaas heeft KLC -zoals al eerder bericht- aangegeven dat zij niet in staat zijn het maximale aantal te laten doorstromen vanwege de verdeling van nieuwe CA's en seniore CA’s en de daarmee samenhangende productie-garantie. De VNC heeft bij KLC haar zorgen geuit omtrent het doorstroom-aantal en de gevolgen hiervan zoals: uit het vijfjaarscontract lopen van een aantal CA’s in 2018, de bijbehorende (niet geplande) kosten voor KLC, de uitvraag van KLM voor 800 CA's in 2018, de stagnatie van doorstroom in 2019 etc.

Het aantal CA's dat in 2018 uit hun vijfjaarscontract loopt is te overzien maar vanaf 2019 zal het om een grotere groep gaan. Normaliter is dit geen probleem als er vacatures bij KLM zijn.
De vraag naar doorstroom van KLC naar KLM wordt mede bepaald door het soort contract waar KLM naar op zoek is: indien het een tijdelijke productiepiek betreft zal dat een seizoenscontract zijn en dat is niet op KLC-ers van toepassing. Is er sprake van permanente groei dan komen KLC-ers als eerste in aanmerking voor een vast contract bij KLM en daarna wordt pas van buitenaf geworven. In zullen er 2018 er nog een aantal basiscursussen voor nieuwkomers starten, deze mensen krijgen naar verwachting in 2019 een vast contract en dat is wel weer van invloed op het aantal KLC-ers dat in aanmerking komt voor doorstroom, aangezien deze groep dan voorgaat.  
Doordat er de vorige cao ronde loonschalen zes, zeven en acht gecreëerd zijn is salarisgroei wel gewaarborgd. Echter is uitdaging in functie voor veel KLC-ers net zo belangrijk en wil men graag doorstromen.

Wij hebben deze zorgen bij KLC neergelegd en gevraagd om een reactie. KLC blijft bij het feit dat het KLC korps in evenwicht moet zijn met betrekking tot de verdeling tussen nieuwe en ervaren CA's. De zorgen die wij hebben over het uit het contract lopen van CA's en de stagnatie van de doorstroom (vooral in 2019) deelt KLC niet. Zij gaan ervan uit dat KLM in 2019 wederom ruimte heeft voor KLC instroom. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols, wordt vervolgd!

Cao-overleg
Na overleg tussen KLC en VNC hebben beide partijen gezamenlijk besloten om het geplande cao overleg  uit te stellen. De VNC is nog steeds van mening dat het huidige moment ongeschikt is voor het realiseren van een cao en dat het voorstel van VNC weinig gehoor zal krijgen. We zijn ervan overtuigd meer te kunnen bereiken als we volgende maand van start gaan. In oktober komen we bij jullie terug!

Herinnering KLC ledenvergadering
Maandag 2 oktober a.s van 15:00 tot 17:00 is er een KLC ledenvergadering. Naast het bespreken van de actuele zaken zal er ook gestemd worden over het aanpassen van de termijnen van de huidige en toekomstige bestuurders. Op dit moment lopen de huidige termijnen allebei in april 2018 af. Om in de toekomst te voorkomen dat twee ervaren bestuurders tegelijkertijd uitstromen willen we een termijn aanpassen naar drie jaar en de ander op vier jaar houden. Laat je maandag informeren en geef dan je mening. Je bent van harte welkom op het VNC kantoor.

Sectiebestuur KLC

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA