Geen KLC-KLM doorstroom, wel baanbehoud

1 dec. 2015

Onlangs communiceerden we al dat KLM aangaf geen ruimte voor doorstroom vanuit KLC in de planning 2016 te zien. Naast dat teleurstellende nieuws gaf het bedrijf aan dat zij afscheid wilde nemen van de huidige KLM eenjaarscontractanten. Dit is nu voorkomen door de inzet van de VNC.
Het voorstel van KLM was om af te wijken van de cao (eenjaarscontracten, ondanks voldoende werk en goed functioneren, geen onbepaalde tijdscontract aan te bieden) maar hen nogmaals een contract voor bepaalde tijd te geven en daarna te laten uitstromen.

Jaarcontractanten mogen blijven
Het KLM sectiebestuur van de VNC is van het begin af aan duidelijk geweest naar KLM dat zij niet akkoord ging met andere voorwaarden op deze afspraak uit de cao. KLM heeft gisteren laten weten dat zij dan toch de eenjaarscontractanten een contract voor onbepaalde tijd zal aanbieden maar dat betekent onder andere dat er nu geen doorstroom vanuit KLC naar KLM zal plaatsvinden.

Het KLM en KLC bestuur zijn na dit nieuws direct met elkaar in overleg getreden daar het heuglijk nieuws is voor de eenjaarscontractanten maar teleurstellend nieuws voor ons KLC korps. Wij hebben aangegeven dat ondanks dat wij het heel jammer vinden voor al onze collega's, wij geen invloed hebben op deze voorwaarde. Het is namelijk zo dat dit om al huidig (lees bestaand) cabinepersoneel gaat en niet om nieuw aan te nemen cabinepersoneel. Op nieuw aan te nemen personeel heeft KLC doorstroom namelijk voorrang maar dat is in deze situatie dus niet van toepassing. De voorwaarde die KLM doet is dan ook niet meer dan een logisch vervolg van het aanbieden van de contracten voor onbepaalde tijd. Wij waren het dan ook eens met ons KLM sectiebestuur dat we streven naar het behouden van banen voor al in dienst zijnd personeel boven doorstroom.

Doorgroei in salaris
Wij hopen dat zodra ons nieuwe principeakkoord wordt aangenomen (11 december om 13.00 uur) dit een geruststelling is voor degenen die uit hun vijfjaarscontract zijn gelopen en een overbruggingscontract hebben gekregen. Dit nieuwe akkoord zorgt namelijk vanaf januari voor extra loonschalen voor de CA1. Dit betekent dat zij zullen doorgroeien in salaris en ook in een hogere schaal bij KLM beginnen.

De drie initials bij KLC die gepland stonden zullen evengoed plaats vinden. Dit is wellicht verwarrend na bovenstaand nieuws. Echter, deze nieuwe collega's zijn aangenomen vanwege de uitstroom van het UK personeel wat vanaf volgend jaar helaas voor onze Engelse collega’s het geval is.

Graag willen we afsluiten met het feit dat wij samen met het KLM bestuur alert blijven op de planning van KLM. Mocht KLM uiteindelijk wel gaan werven dan zijn wij - als KLC korps - als eerste aan de beurt.

Mochten jullie nog vragen hebben dan horen wij dit heel graag via 020-5020480 of sectiebestuur.klc@vnconline.nl

 

Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA