• home
  • Actueel
  • Gedwongen ontslagen KLM cabinepersoneel van de baan

Gedwongen ontslagen KLM cabinepersoneel van de baan

27 mei 2021
Het duurde lang but time was on our side: er zal geen gedwongen ontslag volgen voor KLM cabinepersoneel! Volgens KLM zijn daarvoor echter wel de detacheringen naar KLC en Transavia nodig omdat deze mede de huidige en mogelijk toekomstige boventalligheid voorkomen.

De tweede KLM Adviesaanvraag gaat dus van tafel en daarmee verdwijnt ook de boventalligheid bij alle cabineleden. De eerder benodigde en gerealiseerde krimp (van zo’n 25%) van het cabinekorps is dus voldoende gebleken. Die krimp is verwezenlijkt dankzij de keuzes van collega’s voor de VVR, het vrijwillig én onvrijwillig detacheren en door het eerder helaas niet verlengen van de eenjaarscontracten. Wij hebben echter in het Sociaal Plan onder de terugkeergarantie afgesproken dat zij als eerste mogen terugkeren indien er nog meer mensen nodig zijn.

Verwachtingen KLM rooskleuriger
De laatste twee weken laten volgens KLM de boekingscijfers en dus de verwachte vluchtplanning van KLM een positieve ontwikkeling zien. De lichtpuntjes komen, naast de toename van de ‘forward bookings’ voort uit een lichte daling van het aantal besmettingen, de (mondiale) versoepeling van corona-restricties en de wereldwijde toename van gevaccineerde personen. Over de door KLM gevraagde flexibiliteit zullen de cabinebonden nog in overleg met de werkgever moeten gaan. Onderwerp van gesprek zijn dan onder andere de afspraken over de voortzetting van de detacheringen, eerst vrijwillig en daarna eventueel verplicht, en eventuele andere flexibiliteitsmaatregelen. Het doel is om te kijken of we gezamenlijk kansen kunnen creëren voor de toekomst van KLM en daarmee voor alle cabinecollega’s om sneller uit de crisis op te krabbelen.

Baanbehoud hoogste prioriteit
Na de al lange, spannende en stressvolle periode over al dan geen baanbehoud, is er nu plaats voor grote opluchting. Niettemin begrijpen we ook dat de detacheringen bij de betreffende collega’s in het licht van deze recente ontwikkeling in minder goede aarde kunnen vallen. We moeten in deze crisistijd echter keuzes maken. Daarbij staat ‘iedereen aan boord houden bij KLM’ met stip op 1. Baanbehoud binnen het korps heeft daarmee de hoogste prioriteit!

Uiteraard zullen we ons ook in komende overleggen tot het uiterste blijven inzetten voor baanbehoud van het cabinepersoneel voor nu en in de toekomst!

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA