Gebalanceerd VNC-bezuinigingsvoorstel

28 aug. 2017
Maandagmiddag was er KLM cao-overleg. KLM wilde niet inhoudelijk reageren op ons voorultimatum, dat bewaart zij tot vrijdag als het om 12.00 uur verloopt... KLM houdt wel vast aan hun buitenproportionele doelstellingen, waar wij nooit commitment op hebben gegeven. Dit is echt een brug te ver en dat blijkt ook uit de praktijk: de -1 CA maatregel is onwerkbaar voor het cabinekorps en is ook slecht voor de passagiers. Daarom heeft de VNC -  tijdens een eerder cao-overleg - gereageerd met een voorstel dat weliswaar een bezuiniging is maar wel de werkbaarheid voor het korps en de service naar onze passagiers boven water houdt. Ook valt het binnen de uitgangspunten zoals we die van onze achterban en Ledenraad hebben meegekregen.

De VNC heeft dit voorstel aan KLM gepresenteerd als reactie op de visie en daarbij behorende verregaande bezuinigingen in de CBS die KLM voorstaat. Naast de reeds gedane bezuinigingen* door ons korps heeft de VNC met dit gebalanceerd bezuinigingsvoorstel rekening gehouden met de werkdruk van alle huidige functies aan boord en biedt het carrièreperspectief. Daarbij is het eveneens een goede investering in de passagiers en het korps, wat in tijden met zulke goede financiële cijfers het verantwoorde moment is.
 
Gebalanceerd voorstel
Pursers blijven bij een aantal M-class stoelen van 300 of meer boven de de sterkte in de M-class werken. Als er minder dan 300 M-class stoelen zijn, zal de P met een maximum aantal stoelen van 25 in de sterkte werken in de economy comfort. Hier zitten naast de WBC passagiers volgens KLM voornamelijk de belangrijkste passagiers: te weten de Frequent Flyers (FF). In de KLM visie wordt expliciet gesteld dat de focus van KLM op die FF ligt, de WBC service uitbreidt en de economy service versobert.

Doordat de P maximaal 25 stoelen per werkgebied heeft bedient hij/zij minder passagiers en blijft er ruimte voor:
1.
leidinggevende taken en dus aansturing van het team in de M-class;
2.
managementtaken zoals CRM in M-class en zeer specifieke CRM bij de FF in economy comfort.
De eenbander in de M-class krijgt maximaal 50 stoelen in zijn/haar werkgebied om zo de werkdruk te verlichten ten opzichte van de -1 CA situatie;
De tweebander krijgt door de intensievere service on demand in WBC al een werkverzwaring;
De Senior Purser krijgt er hands on- taken bij om de service on demand werkbaar te maken.
Wij menen met dit voorstel een gebalanceerd plan te hebben. Het levert een fikse besparing op, verdeelt de werkdruk en heeft oog voor de visie van KLM dat FF naast de WBC klanten onze belangrijkste passagiers zijn. Ons voorstel zet het cabinepersoneel zo in dat de passagiers de aandacht krijgen die ze verdienen. Het zijn heldere uitgangspunten op de ca-pax ratio die meteen ook de A330-200 problematiek oplost die na de gewijzigde configuratie is ontstaan.

We hebben tijdens het indienen van ons voorstel nog twee andere voorwaarden gesteld:
• Op elk nieuw vliegtuig dat aan de ICA vloot wordt toegevoegd zal een horizontale Crew Rest worden ingebouwd.
• De Long haul afspraak inzake de P boven de sterkte plaatsen - zoals in onze huidige cao - blijft intact.
 
Investering op het juiste moment
Dit voorstel is wel degelijk een flinke bezuiniging maar is door KLM meteen afgeserveerd omdat het minder oplevert dan de door KLM beoogde tientallen miljoenen euro’s. De VNC zit echter niet aan de onderhandelingstafel om te tekenen bij het kruisje maar om te komen tot een gebalanceerd cao-resultaat met daarbij ook oog voor het investeren in de klant. Sinds oktober vorig jaar heeft iedereen kunnen constateren dat de -1 CA maatregel voor het korps niet werkt en daarmee ook slecht is voor de klant en dus uiteindelijk slecht voor KLM. Ons voorstel is wel werkbaar voor het cabinepersoneel, leidt tot minder operationele problemen en biedt de service die de klant verdient. KLM wil investeren, de financiële positie van het bedrijf is daar nu ook naar. Wij verwachten dat KLM in meer investeert dan alleen in nieuwe vliegtuigen, dit is nu het juiste moment om ook in haar personeel te investeren.

We gaan dit voorstel en het verloop van het cao-proces toelichten in ledensessies waarover we  jullie apart zullen informeren. Aanstaande woensdag en donderdag staat wederom cao-overleg gepland.

KLM sectiebestuur

Wat heeft cabine-crew al ingeleverd?
* We hebben de afgelopen 6 jaar met zo’n 9500 cabineleden veel ingeleverd en bijgedragen, bij deze de meest ingrijpende veranderingen op een rij:
* Met de recente pensioendeal is KLM’s balansrisico’s enorm verkleind, wat gunstig is voor haar financiële positie;
* Per persoon (FTE) rond de 20 dagen per jaar ingeleverd aan ICA reisverlof;
* Op Europa hogere productiviteit: meer werk door meer passagiers in een Boeing 737 maar niet meer personeel;
* De nieuwe configuratie Airbus A330-200 densificatie zorgt voor werkdrukverhoging;
* Structureel en tijdelijk vakantiedagen ingeleverd;
* Vooralsnog zijn we de enige groep binnen KLM die middels een aanpassing in het loonhuis sinds 2014 goedkoper zijn;
* Sinds bijna een jaar -1 CA op 40% van ICA vluchten;
* en al die jaren geen salaris erbij!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA