• home
  • Actueel
  • Fundamenteel discussiepunt bij contouren sociaal plan KLM cabinepersoneel

Fundamenteel discussiepunt bij contouren sociaal plan KLM cabinepersoneel

4 sep. 2020
We hebben een fundamentele discussie met KLM over een zogeheten suppletieregeling. De VNC wil een nette suppletieregeling vastleggen in plaats van de zeer magere eenmalige beëindigingsvergoeding zoals KLM die nu voor ogen heeft voor cabinepersoneel.

Na het mogelijk onvrijwillig beëindigen van dienstverbanden, die voor betreffende collega’s gepaard gaan met jarenlange binding en loyaliteit richting het bedrijf, zou het uitermate tragisch zijn als KLM die collega’s nauwelijks iets meer wil bieden dan het wettelijk minimum aan transitievergoeding. Dit wordt nog pijnlijker als je het afzet tegen het feit dat KLM bij een andere beroepsgroep heeft ingestemd met een flink riantere regeling. De VNC blijft daarom inzetten op een gedegen suppletieregeling ook voor cabinepersoneel. Dat houdt in dat het eventueel nieuwe inkomen van een andere baan of een uitkering voor een (nog nader overeen te komen) periode door KLM wordt aangevuld tot het salaris dat van toepassing was ten tijde van ontslag.

Mogelijk tweede VVR
Na ons herhaaldelijk aandringen op het nogmaals openstellen van een Vrijwillige vertrekregeling (VVR) - ter mogelijke voorkoming van gedwongen ontslag - lijkt KLM uiteindelijk wel overstag te gaan en zal zij hiervoor met een concreet voorstel komen. Dit geeft cabinecollega’s, die wellicht twijfelen over hun aanblijven door bijvoorbeeld de aanstaande bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden of de door corona langdurige veranderende dynamiek aan boord/op de route, alsnog de kans om met een VVR te vertrekken.

Terugkeergarantie is belangrijk
Verder heeft de VNC stevig gepleit voor een faire terugkeergarantie indien collega’s toch gedwongen afscheid zouden moeten nemen. De ontwikkelingen in de luchtvaart zijn nu eenmaal grillig wat eveneens inhoudt dat het in betere tijden weer zou kunnen aantrekken. Een terugkeergarantie voor een aantal jaar, middels herindiensttreding, biedt dan enigszins toekomstperspectief. De VNC wil daarom vastleggen dat, zodra KLM weer vacatures heeft, je na gedwongen ontslag kunt terugkeren en bij voorkeur in je eigen functie met behoud van arbeidsvoorwaarden. Onze volharding op dit standpunt heeft geresulteerd in een kleine positieve draai van KLM. Zij wilde hierin eerder niet meegaan en doet nu toch de belofte om met een vernieuwd voorstel te komen waarin bovenstaande zaken worden meegewogen.

Primaire doelen Sociaal Plan
Dit overleg in het kader van een Sociaal Plan kent 2 primaire doelen: fase 1 > het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen ontslag en fase 2 > het hebben van een degelijk vangnet voor als het toch zou aankomen op gedwongen ontslag.
Fase 1 - Zoveel mogelijk voorkomen van boventalligheid
We zetten ons keihard in om gedwongen ontslag te voorkomen middels: een nieuwe VVR uitvraag; verdere detacheringsmogelijkheden binnen de KLM groep zoals naar KLC en muteren naar (nieuwe grond-)functies bijvoorbeeld via het mobiliteitscentrum; detacheren naar coronatestlocaties rondom Schiphol; faciliteren opleidingstraject extern (preventief toe te passen) denk aan overstap naar de zorg of het onderwijs; het verruimen van permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen en een deeltijd variant op de Vrijwillige Vertrekregeling, dus gedeeltelijk met de VVR.
Fase 2 - Het creëren van een stevig sociaal vangnet
Mocht doel 1 onverhoopt niet volledig worden behaald en draait het mogelijk toch uit op gedwongen ontslag dan is wat ons betreft fase 2 minimaal net zo belangrijk: er moeten goede regelingen zijn om een stevig vangnet te creëren voor collega’s die te maken krijgen met gedwongen vertrek.
 
Overige onderwerpen waarover we in gesprek zijn betreffen begeleiding/bemiddeling van werk naar werk, vergoeding van studiekosten/omscholing in het kader van mobiliteit en voorrang bij interne sollicitaties.
Naast werken aan een Sociaal Plan volgt er verder overleg over de invulling van de overheidsvoorwaarden die zijn gesteld aan de leningen en garantiestellingen. Hierdoor worden tijdelijke offers gevraagd uit onze financiële arbeidsvoorwaarden.

Voor volgende week staat opnieuw overleg ingepland.

KLM bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA