• home
  • Actueel
  • Extra toelichting ouderenbeleid cao transavia

Extra toelichting ouderenbeleid cao transavia

13 dec. 2018
Het onderwerp ouderenbeleid werd, op verzoek van de leden zelf, een belangrijk onderdeel van de cao gesprekken met transavia. Het is een onderwerp dat de gemoederen blijkbaar flink bezig houdt en we nemen jullie dan ook graag mee in het proces dat gelopen is en de keuzes die gemaakt zijn.

Voor het cao proces
Voorafgaand aan de cao gesprekken deed de VNC een uitvraag onder haar transavia leden. Een overgrote meerderheid van hen was van mening dat er een ouderenbeleid moest komen. Immers: buiten de afbouw- en wachtgeldregeling was er op roosterniveau geen protocol voor de oudere werknemer.
In juli kwam tijdens een ledenvergadering naar voren dat leden het langdurig (lees vele jaren achter elkaar) werken in de cabine als zwaarder ervaren dan collega’s die op latere leeftijd bij transavia zijn komen werken. Deze leden waren daarom van mening dat het aantal dienstjaren meegenomen moest worden in de afspraak. Het sectiebestuur heeft deze suggestie overgenomen.

Tijdens het cao proces
Het sectiebestuur werd met een opdracht richting de cao-tafel gestuurd: voor het eerst in de geschiedenis een structurele afspraak maken over het ouderenbeleid. Zelf hadden wij daar voorstellen voor opgemaakt zoals een zogenoemde bic-lijst vanaf een bepaalde leeftijd met een max aantal uren werken binnen genoemde aanmeldtijden en aanpassing van de afbouw- en wachtgeldregeling van 35– 55 jaar 500% opbouwen naar 30– 55 jaar 625% opbouwen. Het is een fictieve pot die de werkgever bijhoudt op basis van het arbeidsverleden van de werknemer. Transavia was bereid om hier een concessie te doen: de startleeftijd van opbouwen zal worden vervroegd naar de leeftijd 30 jaar in plaats van 35 jaar. Het opbouwpercentage bleef echter 500% en werd niet verhoogd.
In eerste instantie leek het niet mogelijk om verdere afspraken over ouderenbeleid te maken. Transavia wilde, samen met de VNC, wel onderzoeken of het mogelijk is om zich te mengen in de discussie in Den Haag omtrent de AOW en zware beroepen. Transavia erkent namelijk weldegelijk dat werken in de cabine zwaar is.
Omdat het voorstel van de VNC niet voldeed voor transavia – zij waren van mening dat door deze maatregel een zwaardere belasting zou komen op het gedeelte van het korps dat niet in deze leeftijdsgroep valt – hebben wij gevraagd of zij dan zelf wilden nadenken over een alternatief.

Recuperatie-eenheden
Het voorstel van VNC over de bic was gericht op een leeftijd van 50 jaar. Transavia kwam met een voorstel voor recuperatie-eenheden, vanaf 50 jaar.
Echter, dit was een tijdelijk voorstel voor de looptijd van de cao, t/m 31 maart 2020 dus. De VNC wilde graag een structurele afspraak zonder tijdslimiet. Dit behoorde niet tot de mogelijkheden, er moest dus gezocht worden naar een ander soort afspraak die wél structureel zou kunnen worden.
De recuperatie-eenheden zijn naar rato. Dat is misschien niet duidelijk in eerdere publicaties overgekomen. Ook deeltijders, die 10 jaar in dienst zijn en ouder dan 50 jaar hebben recht op deze eenheden.

leeftijd
R.E’s
dagen
50 – 55 jaar
12
4
55 – 60 jaar
18
6
60 – 67 jaar
24
8
Deze tijdelijke maatregel komt per 1 januari 2020 te vervallen.

Tussentijds
De VNC gaf tijdens dit proces aan terug te willen naar de leden omdat er een impasse ontstond. Aan het einde van de looptijd van de cao zou de maatregel voor ouderen eindigen en dat was niet onze insteek.
Het sectiebestuur heeft daarop een zogenoemde klankbordgroep bij elkaar geroepen en voorgelegd waar we tegenaan liepen. Vanuit deze klankbordgroep kwam ook het verzoek om vast te houden aan een structurele oplossing. Ook werd bovenstaande maatregel benoemd en wederom waren de aanwezige leden het eens over het meetellen van ervaringsjaren in de maatregel.
In diezelfde tijd ontvingen wij een uitnodiging van transavia om deel te nemen aan een zogenaamd ‘pressurecooker’ overleg. Deze uitnodiging is aangenomen: samen met vier leden is 2,5 dag zeer intensief gebrainstormd en werden verschillende roosterscenario’s onderzocht. Tijdens deze pressurecooker ontstonden ook nieuwe ideeën voor het draaien van roosterscenario’s. Wat vooraf hele mooie plannen leken voor de oudere medewerker bleken uiteindelijk minder mooi voor de rest van het korps en ook voor de ouderen zou het een zogenoemd ‘rondje om de kerk’ opleveren waarbij men juíst in de avonduren veel zou moeten vliegen. We moesten op zoek naar een goede middenweg, waarbij de belangen van zowel de oudere als de jongere werknemers meegenomen werden.

Bescherming na aantasting van 2 lokale nachten
Het idee ontstond dat niet meer dan 2 lokale nachten op rij aangetast mochten worden, daarna zou meer tijd moeten volgen om te herstellen. Dit is uitgebreid getest en de roosterresultaten zagen er goed uit. In dit meer gebalanceerde scenario waren ook geen negatieve effecten voor de jongere werknemers.
Dit ontwerp is meegenomen naar de onderhandelingstafel en er is ook nog nagevraagd wat de verschillen zijn met de huidige regeling. Hier 3 voorbeelden daarvan:
  • In de huidige situatie mag je 3, 4 of 5x voor 6 uur lokale tijd aanmelden.
  • In de huidige situatie mag je 3, 4 of 5x na 0.00 uur lokale tijd afmelden.
  • In de huidige situatie mag je na 2x na 0.00 uur afmelden en, na min of meer een dag rust, de volgende dag weer aanmelden voor alle vertrekken voor 6 uur lokale tijd (2x slapen in 24 uur). In de vernieuwde afspraak is dit 07.00 uur lokale tijd, ongeacht de lengte van de vlucht op dag 2

klik hier voor het overzicht
De vernieuwde structurele afspraken zien er als volgt uit:
Met ingang van 1 januari 2020 gelden (in de planningsfase) de volgende afspraken voor de medewerker die 55 jaar of ouder is:
  • medewerker heeft recht op minimaal één lokale nacht (rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) per drie opeenvolgende nachten.
  • indien de medewerker twee opeenvolgende duties heeft die beide de lokale nacht raken (m.a.w. geen rust van minimaal 8 uur tussen 22.00-8.00 uur lt) heeft de medewerker die 55 jaar of ouder is geen duty op de derde dag tot en met de eerstvolgende lokale nacht en zal na de lokale nacht de aanmeldtijd niet eerder dan 7.00 uur lt zijn.
  • de maximale duty over 2 dagen zal niet de 18 uur overschrijden.

Deze maatregel zal per 1 januari 2020 hoe dan ook van kracht worden, ongeacht met welk indelingssysteem er op dat moment gewerkt wordt. Het kan ook in het huidige indelingssysteem (CMS) worden toegepast.

Omdat er naar verhouding steeds meer oudere werknemers werkzaam zullen zijn in de cabine was het voorstel van transavia om deze vernieuwde afspraak voor iedereen vanaf 55 jaar te laten gelden.

De recuperatie-eenheden worden als extra eenheden RE toegevoegd aan het saldo van de betreffende werknemer. Voor de structurele afspraak met 2 lokale nachten is het onmogelijk om in de planningsfase goed bij te houden welke collega’s daarvoor in aanmerking komen en is er gekozen voor iedere werknemer vanaf 55 jaar.

Wij hopen dat dit voor meer duidelijkheid zorgt, maar mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand verhaal, laat het dan weten via: sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

We zien jullie graag volgende week op Amsterdam (17 december (ochtend en middag) en 20 december (ochtend), Eindhoven (18 december ochtend en middag) en Rotterdam (19 december ochtend en middag).

Sectiebestuur transavia

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA