• home
  • Actueel
  • Extra en mogelijk verplichte detachering van KLM’ers bij Transavia

Extra en mogelijk verplichte detachering van KLM’ers bij Transavia

20 apr. 2021
Dit weekend hebben we contact opgenomen met KLM vanwege hun Newsapp bericht van vrijdagavond, over detacheringsmogelijkheden bij Transavia. Hierin werd vermeld dat door het aantrekken van de markt er meer plaatsen zijn voor detachering dan eerder verwacht.

Dit had KLM niet eerder aan de cabinebonden gemeld, we hebben dan ook om toelichting gevraagd en het blijkt dat dit, naast een mogelijke kans op (langer) baanbehoud, mogelijk ook verplichte detachering betekent. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe detacheringsplekken om spoedige invulling vragen vanwege het naar boven bijgestelde aantal vluchten bij Transavia. We geven hierbij meer informatie en de achtergronden.

Meer cabinepersoneel nodig
Gisteren, in een extra overleg, gaf KLM aan dat er door de snelle ontwikkeling van Transavia’s netwerkproductie snel meer cabinepersoneel nodig is. Het gaat om 110 FTE (zo’n 170 cabinecollega’s) bovenop de eerdere uitvraag voor 32 personen. Dit biedt, met het oog op het terugdringen van de huidige overcapaciteit bij KLM, extra detacheringsmogelijkheden van KLM’ers bij Transavia. Het gaat om 32 FTE met basisstation Amsterdam, 45 FTE met basisstation Eindhoven (EIN) en 33 FTE met basisstation Rotterdam (RTM).
We hebben afgesproken dat gedetacheerde KLM-collega’s standplaats AMS krijgen tenzij men zelf kiest voor een andere station. Dit houdt in dat als men niet vrijwillig voor EIN of RTM kiest, men ook bij verplichte detachering niet kan worden aangewezen voor die 2 standplaatsen. Eventueel niet ingevulde detacheringsplaatsen op EIN en/of RTM zullen dan naar herindiensttreders (HID’s) van Transavia gaan.

Maximaal gaan voor baanbehoud
Het gaat om veel detacheringsplaatsen op EIN en RTM en om maximaal baanbehoud te kunnen realiseren hopen we op maximale (vrijwillige) invulling. Omdat de detacheringscontracten tot 1 november 2021 lopen, houdt dat bovendien in dat voor collega’s die door de tweede adviesaanvraag eventueel worden aangewezen voor ontslag, fase 2 uit het Sociaal Plan ook pas per november gaat starten. Kortom, je hebt dan baangarantie zolang je detachering loopt.
Gezien de voorlopig heel voorzichtig verbeterde productieontwikkelingen zou dit een belangrijke overbrugging voor een aanzienlijk aantal cabinecollega’s kunnen betekenen tot hopelijk verder herstel van de markt betere tijden brengt.
Transavia wil uiterlijk morgen (21 april) weten of KLM de plaatsen kan opvullen aangezien zij anders HID’ers moet gaan oproepen. Deze ultrakorte bedenktijd en beslissingstermijn vragen om snelle stappen. We hebben daarom met KLM en FNV Cabine alle scenario’s doorgelopen waarmee we, binnen de eerder gemaakte afspraken, vlot en optimaal invulling kunnen geven aan deze detachering.

Mogelijk verplichte detachering
De uitkomst van het gezamenlijk overleg is dat KLM via haar Newsapp een uitvraag doet onder (assistent)pursers en cabin attendants. Bij voorkeur op basis van vrijwilligheid, maar ‘verplichte detachering’ zal eveneens aan de orde zijn want het doel is om de detacheringskansen en daarmee verlengde baangarantie optimaal te benutten. Met de wetenschap dat van de eerdere uitvraag 24 van de 32 detacheringsplekken zijn ingevuld, in combinatie met de snelheid die nu is vereist, dienen we rekening te houden met onvoldoende animo. Daarmee komt aanwijzing voor verplichte detachering voor de minst seniore cabin attendants in beeld. KLM meldt dit ook in het betreffende bericht en hoopt op begrip met aandacht voor de positieve aspecten als voorlopig behoud van werk en in geval van EIN en RTM bijvoorbeeld geen nachtvluchten dus gunstige aan- en afmeldtijden.

Wat gaat er gebeuren?
KLM gaat de 170 minst seniore cabin attendants telefonisch benaderen om hen te vragen rekening te houden met de eventuele verplichte detachering. Ook wordt hen gevraagd om, indien zij inderdaad worden aangewezen voor verplichte detachering, hun voorkeur op te geven voor een basisstation.
Vervolgens worden de vrijwillige aanmeldingen geregistreerd en wordt duidelijk of, en zo ja  in welke mate er sprake is van aanwijzing voor detachering. Hierbij zal aanwijzen in omgekeerde volgorde van senioriteit voor cabin attendants worden gehanteerd. Dit aanwijzen geldt alleen voor basisstation AMS, dus niemand wordt verplicht te detacheren vanaf EIN of RTM. De eventueel niet door KLM’ers ingevulde detacheringsplaatsen op die basisstations worden dan alsnog door Transavia ingevuld met hun HID’ers.

De cabinebonden hebben onder die voorwaarden akkoord gegeven op dit scenario omdat we in het kader van werkgelegenheid de noodzaak zien om zoveel mogelijk gebruik te maken van detacheringsmogelijkheden. We begrijpen dat het aanwijzen voor detachering collega’s kan overvallen maar zien het als verplichting  om maximaal behoud van werkgelegenheid veilig te stellen.

KLM sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA