• home
  • Actueel
  • Extra detachering van KLM naar KLC: hoe verhoudt zich dat tot aflopende vijfjaarscontracten KLC?

Extra detachering van KLM naar KLC: hoe verhoudt zich dat tot aflopende vijfjaarscontracten KLC?

11 dec. 2020
Er speelt momenteel veel met betrekking tot de aflopende contracten van KLC’ers en de boventalligheid bij KLM. Enerzijds zijn er te veel KLM cabinecollega’s waarvoor mogelijk ontslag dreigt als zij niet - vanuit het Sociaal Plan - binnen of buiten KLM (tijdelijk) aan een andere baan worden geholpen. Anderzijds, en belangrijk voor ons als KLC Sectiebestuur, zijn er de aflopende vijfjaarscontracten van KLC-collega’s.

Allereerst hebben we nog een resterende groep wiens contract in 2021 afloopt, dat omgezet dient te worden naar een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast gaan we ook kijken naar de toekomstperspectieven van de contractanten van 2022 en 2023.
We doen dit, omdat er een tweede detachering zal starten met KLM collega’s die voor een langere periode bij KLC zullen komen werken. Deze detachering vindt plaats omdat KLC wederom cabinepersoneel nodig heeft, bovenop het huidige KLC korps. Dit komt voort uit de te verwachten productie voor de komende jaren, waarin de komst van de Embraer E195 staat gepland en KLC grotendeels de Europa-productie zal uitvoeren.

Productieplannen
Wellicht komt nu bij veel KLC-leden de vraag naar boven hoe deze extra detachering in verhouding staat tot hun aflopende contracten in 2021, 2022 of 2023. Die vraag kunnen wij momenteel als volgt beantwoorden: Zoals eerder geschreven komen de gedetacheerden bovenop het huidige personeelsbestand van KLC en zijn daarmee dus niet ter vervanging van KLC’ers. Zodra KLC aflopende contracten niet zou verlengen naar onbepaalde tijd zorgt dat voor een groter tekort aan cabinepersoneel en dat is nu juist niet de bedoeling. Sterker nog, met de huidige productieplannen voor de toekomst kan KLC niet zonder hun eigen CA’s en zou omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd niet meer dan logisch zijn. De reden waarom dit nu (nog) niet gedaan kan worden, heeft te maken met het feit dat productieplannen voor voornamelijk 2022 en 2023 nog niet in beton zijn gegoten. Dit is echter hoe het normaliter ook werkt en is dus niet gerelateerd aan de huidige crisis.

Belangen KLC-collega’s
Evengoed gaat KLC voor langere tijd een extra detachering aan en committeren zij zich aan het voltooien van die gehele periode van een gedetacheerde. Dat is positief voor de betreffende KLM-collega’s  maar vanuit ons perspectief mag duidelijk zijn dat dit - net als bij de eerste detacheringsronde - niet ten koste mag gaan van ons KLC korps. Wij houden dan ook de druk op het omzetten van KLC contracten naar onbepaalde tijd. KLC heeft overigens ook aangegeven dit te begrijpen en houdt ons langszij bij eventuele nieuwe ontwikkelingen. Daarbij benadrukte het bedrijf nogmaals de huidige KLC’ers juist nodig te hebben op basis van de productieverwachtingen en dat extra detachering hier bovenop komt.

Baanbehoud
Het is best een complexe situatie, maar het is goed om te weten dat - ondanks soms verschillende belangen vanuit de diverse VNC Sectiebesturen - baanbehoud te allen tijde een prioriteit is die VNC-breed in acht wordt genomen. Wij blijven steeds met elkaar in overleg om dit voor alle leden goed te regelen, zonder dat het ene belang daarbij groter is dan het andere.
We vinden het belangrijk om hierover te blijven communiceren en houden jullie uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen.

Ook kunnen jullie altijd bij ons terecht voor vragen of informatie. Neem gerust contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA