Evaluatie loopbaanbeleid transavia

30 mei 2018
De VNC heeft samen met transavia naar het huidige loopbaanbeleid gekeken. In het verleden heeft het sectiebestuur bij soortgelijke gesprekken meerdere keren aangegeven niet tevreden te zijn met het feit dat er geen enkele mogelijkheid tot herkansing is bij de Talentendag.

Voorheen kende transavia het ‘up or out’ principe: als uit het assessment bleek dat collega’s niet op het gewenste niveau zaten en dus geen mogelijkheid voor promotie tot purser hadden, konden zij hun werkzaamheden uitsluitend als oproepkracht voortzetten. Daar heeft de VNC, mede door de komst van de wet Werk en Zekerheid, nieuwe afspraken over kunnen maken waardoor CA’s ‘gewoon’ CA’s konden blijven en een vast dienstverband kunnen krijgen. Oproepkrachten konden ook weer instromen naar het reguliere korps wanneer zij dat wensten.

De VNC is dan ook verheugd te kunnen melden dat zij goede afspraken heeft kunnen maken met transavia omtrent de Talentendag en het eventueel “herkansen” hiervan.

De afspraken welke wij gemaakt hebben zijn:
  • Voor de capaciteitentest, onderdeel van de Talentendag, krijgt iedereen 1x een herkansing, op vrijwillige basis. Dit geldt zowel voor de toekomst (voor de collega’s die nog naar een Talentendag gaan) als met terugwerkende kracht (voor de collega’s die al op Talentendag zijn geweest en op basis van de capaciteitentest niet het vereiste niveau bleken te hebben).
  • Collega’s die vanuit het “oude assessment” een CA profiel hebben gekregen mogen zich opgeven voor de gehele Talentendag.
  • transavia zal duidelijker communiceren over het loopbaanbeleid en de Talentendag. Daarnaast zal transavia in de voorbereiding op de Talentendag verwijzen naar voorbeeldtesten voor het oefenen van de capaciteitentest zodat iedereen zich nog beter kan voorbereiden.
  • Voor alle nevenfuncties geldt dat er zal worden geselecteerd op competenties, deze staan los van CA-, CP-, of PU-profiel. Uitzondering hierop zijn:
o
UC
o
Technisch Purser
o
Hoofd Crew en Flight Support
Dit omdat voor deze nevenfuncties is vastgesteld dat er, naast competenties, specifieke purser ervaring nodig is.
- Collega’s met een CP- of CA-profiel (op basis van competenties) die vinden dat zij klaar zijn voor herijking van hun profiel kunnen dat, zoals gebruikelijk, aangeven bij hun UC. Vervolgens zal er in een herijkingscommissie (waar het Hoofd Cabin Crew, de UC’s en de HR Manager Cabin deel van uit maken) aan de hand van objectieve criteria worden bepaald of herijking inderdaad aan de orde is.

De VNC is blij dat alle collega’s de kans krijgen om zich te ontwikkelen en eventueel opnieuw een Talentendag kunnen volgen!  

Sectiebestuur transavia

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA