• home
  • Actueel
  • Europese Commissie keurt staatssteun KLM goed

Europese Commissie keurt staatssteun KLM goed

13 jul. 2020
Brussel heeft de staatslening en garanties op leningen voor KLM goedgekeurd. We zijn dankbaar voor de steun maar betreuren dat er vanuit de Europese Commissie geen (re)actie is gekomen op het bij hen ingediende gezamenlijke bezwaar van de bonden (o.a. de VNC). Te weten: dat de voorwaarden aan het steunpakket essentiële arbeidsvoorwaarden van KLM personeel aantasten, wat in strijd is met arbeidsrechten.

Het gaat namelijk om ingrepen in rechtsgeldige cao’s met daarin vastgelegde arbeidsvoorwaarden.

In strijd met arbeidsrechten
De dwingende arbeidsvoorwaardelijke condities die zijn verbonden aan het steunpakket zijn in strijd met de door alle 27 lidstaten van de Europese Unie onderschreven arbeidsrechten zoals door de ILO (International Labour Organization) is vastgelegd. In deze verdragen staat onder andere dat sociale partners in vrijheid over collectieve arbeidsovereenkomsten moeten kunnen onderhandelen, zonder inmenging van de overheid.

Geen officieel antwoord
Volgens de Europese Commissie voldoet het steunpakket aan de voorwaarden die in verband met de coronacrisis zijn opgesteld. Daarmee lijkt het of de EC de steun slechts heeft beoordeeld langs de lijn van mogelijkheden tot tijdelijke staatsteun en niet op basis van het door ons benoemde bezwaar. We hebben overigens (nog) geen officieel antwoord op onze klacht gekregen.

Moties in Tweede kamer
Wij zijn ons zeker bewust van de moeilijke situatie waarin we met z’n allen bij KLM zitten. Echter is er tot nu toe altijd succesvol in goed overleg met de werknemersorganisaties gezamenlijk ingezet op passende oplossingen en die weg willen we ook nu volgen. Tot slot wachten we op uitsluitsel van twee nog lopende moties (klik hier) in de Nederlandse  Tweede Kamer die mogelijk de pijn verzachten voor de onderhandelingen over herstructurering tussen KLM en de bonden.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA