• home
  • Actueel
  • Enthousiaste KLC & KLM leden in VNC klankbordgroep pensioenen

Enthousiaste KLC & KLM leden in VNC klankbordgroep pensioenen

23 mei 2022
Na onze uitvraag hebben enthousiaste leden zich opgegeven voor de VNC klankbordgroep KLM/KLC pensioenen. Inmiddels is een aantal van hen benaderd voor deelname en dit levert een mooie diversiteit aan leden, functies, leeftijd en achtergronden op in deze klankbordgroep.

Op 23 mei was de eerste sessie met hen: we vinden feedback/input vanuit leden belangrijk want na salaris is pensioen(opbouw) jouw belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Wij willen dat goed voor en mét jullie regelen, ook in het nieuwe pensioenstelsel dat er aan zit te komen.

Waar gaat het over?
Welke gevolgen hebben de nieuwe, landelijke polderplannen vanuit de sociale partners en overheid voor de miljoenen werkenden die nog met pensioen gaan? Die overleggen gaan ook over jouw geld, namelijk over de door en voor jou ingelegde premies. In Nederland alleen al heb je het in totaal over bijna €2000 miljard!

Er leven terecht zorgen bijvoorbeeld over:
● Hoeveel pensioen krijg ik straks en kan ik daarvan rondkomen?
● Wat zit er in onze pensioenpot en hoe wordt dat zo eerlijk mogelijk verdeeld?
● Groeit mijn pensioen mee met de inflatie, hoe waardevast is het?
● Wat houdt de mogelijke ontkoppeling van de AOW met het minimumloon in?

De deelnemers aan de klankbordgroep worden meegenomen in vragen als:
● Hoe ga je bovenstaande vraagstukken evenwichtig oplossen in het nieuwe stelsel?
● Wat doen we met de gevolgen van de nieuwe pensioenwet?
● Hoe wordt de solidariteit als basis vormgegeven?

Welke keuzes met welke gevolgen?
De VNC is met onder andere haar pensioenspecialist Jan Kars, bestuurders Luc van der Eijk en Roberto Tunzi, de werkgever en het Pensioenfonds al langere tijd belangrijke pensioenzaken aan het voorbereiden. We hebben nu onze leden bijgeschakeld omdat er vóór de nieuwe pensioenwetgeving keuzes gemaakt moeten worden. Het eerste overleg met de klankbordgroep leverde interessante onderwerpen op waarin we in een volgende bijeenkomst vervolg aan gaan geven.

KLC en KLM bestuurders VNC


Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA