Eerste EurECCA Conferentie

17 dec. 2014

Ruim 30 bestuursleden van alle bij EurECCA aangesloten Europese cabinebonden waren afgelopen dinsdag bijeen in Lissabon. Onze kersverse associatie met ruim 34.000 leden had daar haar eerste jaarlijkse conferentie. De VNC is samen met de SNPNC en UFO (grote cabinebonden in Frankrijk
 

Ruim 30 bestuursleden van alle bij EurECCA aangesloten Europese cabinebonden waren afgelopen dinsdag bijeen in Lissabon. Onze kersverse associatie met ruim 34.000 leden had daar haar eerste jaarlijkse conferentie. 

De VNC is samen met de SNPNC en UFO (grote cabinebonden in Frankrijk en Duitsland) ruim een jaar geleden de initiatiefnemer geweest voor dit  Europees samenwerkingsverband. De officiële zetel van EurECCA (European Cabin Crew Association) is in Brussel. Half november behaagde het de Belgische koning om zijn stempel te zetten op de oprichtingsakte van EurECCA en was de Europese associatie van 7 cabinebonden in 6 Europese landen een feit.

Strategie,planning en lobby
De Portugese bond, SNPVAC, bood haar kantoor aan de Avenida Gago Coutinho aan als locatie voor deze eerste conferentie. Onze Portugese collega's gaven een zeer warm welkom. De executive committee (het dagelijks bestuur) van EurECCA zat de vergadering  voor: voorzitter Annette Groeneveld (VNC), vicevoorzitter Xavier Gautier (SNPNC) en algemeen secretaris Christoph Dresscher (UFO). Onderwerpen op de agenda waren de organisatie van EurECCA, de strategie en planning van de lobby in Brussel en de contributie over 2015.

Meer dan 35.000 leden
Er werd ook gestemd over de toetreding van een nieuw lid! De Zwitserse cabinebond Kapers (Vereinigung desKabinenpersonals) had een verzoek ingediend om te mogen toetreden tot EurECCA. Aangezien Kapers een categorale bond voor alleen cabinepersoneel is, voldoet ze aan de criteria voor het lidmaatschap. De bestuurders van EurECCA zijn dan ook unaniem akkoord gegaan met de toetreding van het achtste lid. Daarmee vertegenwoordigt EurECCA meer dan 36.000 leden, zeventig procent van al het georganiseerde cabinepersoneel in 7 Europese landen.

De lijst met onderwerpen die belangrijk zijn voor cabinepersoneel is lang maar onderwerpen die op korte termijn de aandacht van EurECCA moeten krijgen zijn eerlijke concurrentie binnen en buiten Europa en de luchtkwaliteit aan boord. In januari als EurECCA formeel de lucht ingaat met een eigen website zal ook de VNC uitgebreid aandacht besteden aan de ins and outs van de European Cabin Crew Association.

Het VNC bestuur

Foto onderschrift:
Vlnr: Vertegenwoordigers van cabinebonden UFO, SNPC, VNC en SNPVAC.

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA