• home
  • Actueel
  • easyJet: ongebruikelijke stemming voor functie sectiebestuurder

easyJet: ongebruikelijke stemming voor functie sectiebestuurder

30 apr. 2020
In maart dit jaar kondigde de VNC aan dat de zittingstermijn van Ron Sneijder, sectiebestuurder easyJet, in juli 2020 verloopt en dat hij zich wederom kandidaat zal stellen. Omdat er formeel sprake is van een vacature konden ook andere easyJet leden van de VNC zich verkiesbaar stellen voor deze positie.

Door de corona-maatregelen kan de geplande easyJet ledenvergadering met verkiezing niet door gaan. Echter, de termijn van Ron Sneijder verloopt binnenkort en daar moet formeel nog steeds over gestemd worden. De statuten van de VNC schrijven voor dat er op personen niet digitaal gestemd kan worden, maar omdat de vereiste bijeenkomst van leden op dit moment niet mogelijk is, is er een andere oplossing bedacht en wel een raadpleging van onze leden.

Enige kandidaat
Er heeft zich bij de VNC geen enkele andere kandidaat gemeld,  Ron Sneijder is dus de enige kandidaat voor deze functie.
De vraag die wij onze easyJet leden via een stemlink gaan voorleggen is de volgende:

‘Er is slechts 1 kandidaat voor de vacature van sectiebestuurder, vindt u het nodig om over deze kandidaat stemmen? Indien u dit niet nodig vindt, en dus NEE stemt, zal deze kandidaat met uw goedkeuring worden benoemd.

** NEE, er hoeft niet gestemd te worden
** JA, er moet wel gestemd worden’

Wanneer wordt deze stemlink verstuurd?
Op vrijdag 1 mei vanaf 11.00 uur ontvang je een mail met daarin de stemlink. Deze zal vanuit Monkey Survey worden verzonden en de stemming is anoniem. Het is erg belangrijk dat je deze vraag beantwoord!
Op woensdag 6 mei om 12.00 uur sluit de stemming en zullen wij later die dag de uitslag bekend maken.

Wanneer je geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan in de spambox. Nog steeds geen mail? Stuur dan een mail naar sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl , wij zorgen dat je zo snel mogelijk een stemlink ontvangt. Ook eventuele vragen kun je naar ons mailen op dit e-mail adres.

We hopen op jullie medewerking in deze lastige tijden!

sectiebestuur easyJet
Ron, Farah en Dino


English version:

easyJet: unusual election method for section board member

In March this year, VNC announced that the official term of office for easyJet board member Ron Sneijder will expire in July 2020 and that he will apply as a candidate for that function again. Because this is formally a vacancy for the function, other easyJet members of the VNC were invited to apply as a candidate as well.

Because of the corona measures, the planned meeting  and voting of our easyJet members could not be held. However, Ron Sneijder’s term of service will end soon and formally, a vote has to be held about his candidacy. The VNC statutes state that a vote involving persons can not be held digitally, but since a meeting of any kind is now out of the question, another solution is required in the form of a consultation of easyJet members.
 
The only candidate
No other candidate has applied for this function, so Ron Sneijder is the sole candidate. The question we want our easyJet members to answer is the following:

‘There is only one candidate for the function of easyJet board member. Do you think a vote is necessary about this candidate? If NO is your answer, the candidate will be installed with your approval.

** NO a vote is NOT necessary
** YES a vote has to be held’

When will this voting link be sent?
On Friday May 1st from 11:00 AM, you will receive an e-mail with a voting link. This mail will be sent via Monkey Survey and the voting is anonymous. It is very important that you answer the question that is asked!
On Wednesday May 6th at 12:00 noon, voting will be terminated and we will announce the result later that day.

If you did not receive an e-mail, please check your spambox. Still no mail? Please contact us at  sectiebestuur.easyJet@vnconline.nl and we will make sure you receive the link as soon as possible. You can also use this address for any questions you may have.

We rely on your cooperation is these trying times!
  
Board members EasyJet
Ron, Farah & Dino

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA