• home
  • Actueel
  • Door VNC gestelde ultimatum verlopen: KLC komt met structureel bod, onderhandelingen salariëring Cabin Supervisor worden hervat

Door VNC gestelde ultimatum verlopen: KLC komt met structureel bod, onderhandelingen salariëring Cabin Supervisor worden hervat

10 jun. 2022
Op 20 mei jl. heeft de VNC KLC een ultimatum gesteld naar aanleiding van het door hen eerder gedane voorstel: een tijdelijke toeslag voor de Cabin Supervisor. Dit strookte niet met de duidelijke opdracht die wij vanuit onze leden hadden meegekregen: een structurele salarisverhoging. Het ultimatum liep vandaag, 10 juni, om 12:00 uur af en net voor verlopen van het ultimatum heeft KLC aangegeven bereid te zijn tot een structurele loonsverhoging en deed daarbij een concreet bod.

Actietraject vooralsnog van de baan
In onze communicatie aan de leden van 20 mei jl. gaven we aan dat we een actietraject in zouden gaan als KLC niet voor het gestelde termijn adequaat zou reageren in de vorm van een gepast, structureel salarisvoorstel. Dit was voor de VNC een absolute voorwaarde om de onderhandelingen te hervatten.

Nu KLC met een bod van structurele aard is gekomen, zien wij mogelijkheden om weer constructief te kunnen onderhandelen, waarbij het belang van onze leden uiteraard voorop staat. Het is positief dat KLC met een dergelijk voorstel is gekomen en daarmee erkent dat een structurele verhoging mogelijk is. Met dit salarisvoorstel van KLC is het ingaan van een actietraject vooralsnog van de baan. Het ultimatum was immers gesteld om een structureel salarisvoorstel af te dwingen en dat is gelukt.

Hoe nu verder?
De VNC gaat het voorstel nu verder bestuderen en zal daaropvolgend met een reactie naar KLC komen. Vanwege het precaire proces kunnen we het voorstel nu niet inhoudelijk delen, maar zoals gezegd zien wij wel mogelijkheden om verder te onderhandelen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de verdere procesgang.
De betrokkenheid vanuit de leden is waardevoller dan ooit en dat is voor de VNC de drijfveer om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA