Discussie loongebouw eindelijk afgerond

28 aug. 2014

Vandaag heeft VNC met KLM en de andere cabinebonden definitieve afspraken gemaakt over de openstaande zaken van het protocol 2011-2014, waaronder het loongebouw voor nieuw personeel. Een discussie van ruim twee jaar is afgerond! Het was een heel lang proces waarbij de VNC haar
Vandaag heeft VNC met KLM en de andere cabinebonden definitieve afspraken gemaakt over de openstaande zaken van het protocol 2011-2014, waaronder het loongebouw voor nieuw personeel. Een discussie van ruim twee jaar is afgerond!Het was een heel lang proces waarbij de VNC haar verantwoordelijkheid heeft gepakt. Wij hebben een eigen onderzoek laten doen naar de financiële situatie van KLM, we hebben een eigen financieel expert in de arm genomen om de loongebouwmodellen van KLM door te laten rekenen en hebben zelfs een eigen model ontwikkeld. Het overleg heeft vele dieptepunten gekend. De diepste was uiteraard de bekendmaking van KLM in november vorig jaar dat KLM de KLM Europaproductie naar KLC wilde overhevelen. Vandaag kan dan het dikke boek Loongebouw dicht. De salarisschalen zijn bekend en er zijn enkele bijkomende afspraken gemaakt met KLM. Hieronder lichten we de afspraken toe.

Huidig of nieuw personeel?
Eén van de belangrijkste afspraken is dat alle collega's die na 28 augustus 2014 in dienst komen bij KLC en/of KLM onder het nieuwe overeengekomen Loongebouw zullen gaan vallen. Dit betekent dat de onduidelijkheid voor alle collega's die in 2013 en t/m 28 augustus 2014 in dienst zijn gekomen bij KLC én KLM voorbij is. Zij blijven onder het oude loongebouw vallen. VNC heeft zich hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. We zijn er trots op dat dit is gelukt.  

Digitalisering
Er is overeengekomen met KLM dat KLM in haar communicatie maximaal gebruik kan gaan maken van gedigitaliseerde communicatie. Zodra dit het geval is, zal KLM mogelijk de postvakken gaan afschaffen. Deze trajecten worden afgestemd met de Ondernemingsraad en/of de Groepscommissie.

Planmatige inzet plussen in deeltijdverlof (NIZ)
Hier is afgesproken dat KLM het "plussen in deeltijdverlof" meer structureel mag gaan inzetten om de planningsmarges te kunnen verkleinen. Belangrijk is om te melden dat het hier gaat over een regeling die gebruikt kan worden in de planningsfase. In week 1 en week 2 van de indeling kan er alleen worden bewilligd door cabinepersoneel. Uiteraard gebeuren beide zaken alleen op basis van vrijwilligheid!

Diversen
Een aantal bezuinigingen die al van toepassing is, is ook in het protocol opgenomen omdat deze wel meetellen voor de bezuiniging die wij leveren als cabinepersoneel. Het betreft de densificatie op de Boeing 737-700, dat wil zeggen meer stoelen in de cabine, en het feit dat er met -1 CA gevlogen wordt op Tel Aviv. Ook deze trajecten worden verder afgestemd in de Groepscommissie.

Als laatste blijft de afspraak staan dat als KLM over wil gaan tot het door KLC cabinepersoneel laten uitvoeren van de B-737 productie dit alleen in overeenstemming met werknemersorganisaties kan doen. VNC heeft aan deze afspraak laten toevoegen (op verzoek van veel leden) dat dit ook moet gelden voor het laten uitvoeren van B-737 productie door transavia.com personeel. Deze toevoeging is uitonderhandeld vanwege de te verwachten wijzigingen binnen de transavia.com strategie.

VNC zal deze afspraken nog gaan voorleggen aan haar Ledenraad op 4 september.  VNC heeft zich tijdens het hele onderhandelingstraject ingezet om naast het afspreken van een fatsoenlijk loongebouw voor nieuw personeel ook zaken voor het huidige personeel te behouden. KLM wilde ook afspraken maken over een maximalisering van de kosten van schema's en hotelkosten. VNC heeft deze buiten de deur weten te houden.

We moeten niet vergeten dat we al tientallen miljoenen euro's hebben bijgedragen aan de door KLM gevraagde bezuinigingen. Dit bedrag komt onder meer uit de drie jaar nullijn op ons salaris en het inleveren van structurele en incidentele vakantiedagen.

We kunnen nu een langdurig en lastig proces gaan afsluiten na goedkeuring van onze Ledenraad en daarna weer gaan vooruit kijken.

VNC samen sterk!

 

KLM sectiebestuur

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA