• home
  • Actueel
  • Digitale jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VNC

Digitale jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VNC

2 jun. 2020
Op woensdag 24 juni 2020 staat van 14.00 tot 17.00 uur onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Vanwege de coronamaatregelen wordt dit met een livestream vorm gegeven.

In de ALV doet het Algemeen Bestuur jaarlijks verslag van de positie van de VNC. Denk aan een financieel verslag over het afgelopen boekjaar; de balans- en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Opgeven voor deelname
Een week voor de (online) ledenvergadering op 24 juni, komt de mogelijkheid om je daarvoor op te geven (via de mail aan secretariaat@vnconline.nl met ‘deelname ALV’).  
Leden die zich dan aanmelden, ontvangen de bijbehorende (agenda)stukken en vervolgens via een speciale link een uitnodiging voor de ALV en uitleg hoe het werkt.
Deelnemers kunnen over eventuele zaken waar een stemming voor akkoord nodig is, hun stem digitaal (anoniem) uitbrengen. Na ieder agendapunt is er gelegenheid tot het stellen van vragen, bij punten waar gestemd moet worden, krijg je een mailbericht met stemlink via Inkesta.
Leden die niet kunnen deelnemen, kunnen toestemming vragen om achteraf terug te kijken, waarbij het uitbrengen van je stem (achteraf) niet meer van toepassing is.

ALV agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 4 juni 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Presentatie cijfers VNC
     a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2019
     b. Begroting 2020 (bijgesteld) en begroting 2021
6. Verslag kascommissie
7. Stemming agendapunt 5a en b
8. Vaststellen contributies en bijdragen:
     a. Reguliere contributies
     b. Geassocieerde leden en donateurs
9. Rondvraag
10. Sluiting

VNC bestuur

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA