• home
  • Actueel
  • Digitale in plaats van fysieke Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering VNC

Digitale in plaats van fysieke Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering VNC

15 jun. 2021
In eerdere berichtgeving gaven we aan dat we de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VNC (ALV) natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen willen organiseren. Vanwege grote belangstelling en betrokkenheid van leden lukt dat niet middels een fysieke vergadering, daarom is besloten om de ALV digitaal te houden. De digitale vergadering blijft gewoon gepland op vrijdag 18 juni van 14.00 tot 16.30 uur.

Inschrijving opnieuw geopend
Vanwege de omschakeling naar digitaal is de inschrijving nogmaals opengezet tot donderdag 17 juni 8.00 uur. Zo stellen we leden in de gelegenheid om alsnog online aan te sluiten. Opgeven kan dus tot uiterlijk donderdagochtend aanstaande 8.00 uur met dit formulier (klik hier). Je krijgt na het invullen en verzenden een automatische bevestiging van aanmelden. Na verwerking van jouw inschrijving ontvang je, tijdig voor begin van de ALV, de link voor online deelname en de bijbehorende stukken via de mail.

Wat als je je al had opgegeven?
Voor iedereen die zich al had aangemeld vóór maandag 14 juni: je hoeft geen verdere actie te ondernemen. Je ontvangt de link voor online deelname en (opnieuw) de bijbehorende stukken op het door jou eerder aangegeven emailadres.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 24 juni 2020
4. Presentatie cijfers VNC
a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2020
b. Begroting 2021 (bijgesteld) en begroting 2022
5. Verslag Kascommissie
6. Samenstelling Kascommissie
7. Stemming agendapunt 4
8. Presentaties jaar 2020/21 VNC
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
a. Reguliere contributies
b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Wijziging Statuten en Reglement van Orde van de Ledenraad
11. Rondvraag
12. Sluiting.

We verwelkomen je graag online bij de vergadering!

VNC bestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA