DI-budget KLM cabinepersoneel in aantocht

16 jun. 2020
In de cao die we afgelopen januari hebben afgesloten voor het hele KLM cabinekorps is een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) opgenomen. Dit staat onder het hoofdstuk ‘besteedbaar inkomen’ (klik hier voor het protocol) in de cao omschreven. Naar verwachting kunnen jullie eind juli bij KLM kenbaar maken hoe je dit budget wilt besteden.

Tegen die tijd zal met een tool in MyJourney de keuzemogelijkheid beschikbaar zijn. Dit positieve bericht hebben we via de GC31 vernomen.

Verbeterde koopkracht
Het DI-budget staat voor een structurele verbetering van je besteedbaar inkomen. Kortweg bouw je jaarlijks via een persoonlijk DI-budget 1,93% op over het daadwerkelijk ontvangen vaste bruto jaarsalaris c.q. ziekengeld of suppletie (inclusief vakantietoeslag en eventuele leeftijdstoeslag) van het voorafgaande jaar. Je kunt zelf kiezen uit 4 mogelijkheden hoe je dit DI-budget wilt inzetten, te weten voor:
opleidingsbudget (uitgeven per jaar of doorsparen gedurende meerdere jaren )
additionele verlofdagen
uitbetalen (bij je salaris)
deels additioneel verlofdagen en deels opleidingsbudget

Gunstige ontwikkeling
Je krijgt een paar weken de tijd om die keuze te maken: uitbetaling bij je salaris of besteden aan opleiding/ontwikkeling of kopen van vrije dagen of een combinatie van laatstgenoemde twee. Direct na die keuzeperiode van eind juli, die enkele weken zal beslaan, wordt je  voorkeur toegekend.
Met het DI-budget wordt het feit dat ons beroep steeds zwaarder wordt meer erkend en gewaardeerd. Het gaat om langdurige en structurele ophoging van het besteedbaar inkomen en groeit ook mee met de toekomstige loonsverhogingen, wat gunstig is voor alle cabinecollega’s.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA