• home
  • Actueel
  • Detachering noodzakelijk om KLM boventalligheid terug te dringen

Detachering noodzakelijk om KLM boventalligheid terug te dringen

22 dec. 2020
Om voorlopig zo veel mogelijk en hopelijk alle huidige* boventalligheid bij KLM cabinepersoneel terug te dringen, is detachering van KLM CA’s (een- en tweebanders) en Pursers naar KLC keihard nodig. Er is op zeer korte termijn nog een flink aantal aanmeldingen noodzakelijk om de voorlopige overcapaciteit van 129 FTE, waarbij gedwongen ontslag op de loer ligt, te kunnen terugdringen.

*Het gaat in de huidige, eerste adviesaanvraag om de cijfers zoals afgelopen juli ingeschat. Zoals CEO Elbers al in zijn eindejaarsboodschap aangeeft, staat de geplande opschaling onder druk door recente corona-ontwikkelingen. Een negatieve bijstelling van de productie met 10% is zeer waarschijnlijk, wat gepaard zal gaan met nieuwe boventalligheid.

Inspanningen voor baanbehoud
Ook deze week zijn we weer gestart met overleg om verder te knokken voor baanbehoud waarbij de uitvoering van fase 1 uit het Sociaal Plan doorslaggevend is. Na twee VVR-rondes (Vrijwillige Vertrek Regeling) waarbij een kleine duizend cabinecollega’s afscheid hebben genomen, bestaat er met name nog overcapaciteit bij CA’s - rond de 55 op fulltime dus 100% basis - en (assistent) Pursers - rond de 74 op fulltime basis (FTE). Dit betreft dus hogere aantallen CA’s en Pursers omdat niet iedereen fulltime vliegt. Omdat relatief gezien veel SP’s met de VVR zijn gegaan, is daar momenteel geen overcapaciteit.

Overcapaciteit lost zich niet vanzelf op
KLC heeft bovenop de huidige 97 FTE aan reeds gedetacheerden nog 110 FTE cabinepersoneel extra nodig. Van dit totaal van 207 FTE dient 90 FTE een driejarige detachering aan te gaan: dat aantal mag komen uit nieuwe aanmeldingen en uit verlengingen van huidig gedetacheerden.
Als niemand zou kiezen voor verlenging is er 110 FTE in totaal nodig in de verdeling 20 FTE voor eenjarige en 90 FTE voor driejarige detachering. Als echter alle huidige gedetacheerden voor verlenging kiezen, hebben we daarmee al 90 FTE in een 3-jaars variant en kunnen de nieuwe 110 FTE allemaal in een 1-jaars detachering.

Nog zo’n 50 FTE aan aanmeldingen nodig
Hoe de verdeling uiteindelijk ook gaat zijn: detachering zorgt voor voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslag bij KLM cabinepersoneel. Het aantal aanmeldingen moet dan wel snel en fiks omhoog met zo’n 50 FTE: inschrijven kan nog maar tot en met 24 december. Er is haast geboden om direct boventalligheid en daarmee gedwongen ontslag te beperken. Bovendien starten de eerste van een reeks omscholingen al in januari, voor detachering in februari en er moet tijdig cabinepersoneel beschikbaar zijn om de KLC productie waar te maken.
Omdat overcapaciteit zich niet vanzelf oplost, is het noodzakelijk dat voor de uitvraag die nog slechts 2 dagen openstaat zich dus meer CA’s (een- en tweebanders) en/of Pursers opgeven. De inschrijving voor zowel de drie- en de eenjarige KLC detachering loopt via MyKLM en tevens lees je daar alle voorwaarden en de positieve kanten (o.a. drie jaar detacheren is 3 jaar baangarantie en als daar plaats voor is, kom je in aanmerking voor promotie).

Te weinig vrijwilligers voor detachering leidt tot aanwijzen CA’s
Voor de (in eerste instantie vrijwillige) uitvraag voor een jaar detachering als CA2 bij KLC geldt dat indien er te weinig aanmeldingen zijn er CA’s in omgekeerde volgorde van senioriteit hiervoor zullen worden aangewezen. Dit is - conform de CAO afspraak - zo overeengekomen in het Sociaal Plan omdat dit leidt tot verminderde boventalligheid en dus verminderde kans op gedwongen ontslagen. Voor de drie jaar detachering zijn we nu in overleg om daar bij onvoldoende vrijwilligers mogelijk ook in omgekeerde volgorde van senioriteit CA’s aan te gaan wijzen. Indien we dat zouden afspreken, is dat natuurlijk niet niets voor diegenen die het zou betreffen. Echter, we moeten alles serieus overwegen met als doel gedwongen ontslag te voorkomen, daar zit tenslotte helemaal niemand op te wachten. Het is eigenlijk kortweg baanbehoud voor KLM’ers door te detacheren bij KLC of nieuwe mensen aannemen terwijl er KLM’ers gedwongen op straat zouden komen te staan…Een logische en veelgehoorde vraag is ‘kan ik niet wachten met kiezen voor detachering tot ik eventueel word ontslagen?’ Dat kan helaas dus niet omdat de FTE nu en heel binnenkort nodig zijn om de vluchten bij KLC te kunnen uitvoeren. Wachten tot  er eventueel gedwongen ontslag volgt is te laat.   

Behoud van salaris, functie en senioriteit
Gedetacheerde collega’s behouden onder meer hun KLM salaris, functie en senioriteit en als zij qua senioriteit aan de beurt zijn voor een selectietraject voor promotie, wordt daarvoor de mogelijkheid geboden. Toegewezen vakanties van KLM’ers zullen van toepassing blijven en ook het aantal verlofdagen behoud je, wel verschilt de manier van toewijzen. Het is verder mogelijk om gedurende de detachering je contractpercentage te verlagen. Raadpleeg voor meer details hierover en over de tewerkstelling conform de KLC-WRR met KLC-daggeldregeling en reiskostenvergoeding de KLM communicatie op de Newsapp.

Aanvullende positieve afspraken
Als KLM collega’s die zijn gedetacheerd onvoorzien volgens de ontslagregels toch boventallig zouden worden verklaard, dan zal dat op zijn vroegst na afloop van de detacheringsperiode bij KLC gevolgen hebben. Dit mag overigens niet betekenen dat een collega die niet boventallig is, dat hierdoor wel zou worden.
Voor de 3-jarige detachering geldt nog een aantal extra afspraken: je kunt (net zoals bij de detachering van 1 jaar) in dit geval de drie jaren van detachering volmaken als je gedurende deze periode boventallig wordt verklaard. Hierdoor ben je voor die periode zeker van werk. Daar bovenop krijg je de mogelijkheid om te solliciteren op een KLC nevenfunctie en kan je in aanmerking komen voor de functie van CA1 of Cabin Supervisor. Als je salaris hoger gaat uitpakken dan je KLM salaris, krijg je dat als toeslag uitgekeerd bij je loon. Bij terugkeer naar KLM behoud je dan dat extra loon tot je KLM salaris dusdanig is gegroeid naar het volledige bedrag, inclusief de toeslag.
Het kan ook gebeuren dat gedurende de detachering er bij KLM vacatures ontstaan in de functie(s) van deze gedetacheerde collega’s. Als een als boventallig aangewezen gedetacheerde collega (op basis van de terugkeervolgorde op pagina 13 van het Sociaal Plan) aanspraak maakt op die vacature, dan vervalt op dat moment zijn/haar status van boventalligheid. De collega voltooit de detachering en keert na afloop daarvan terug bij KLM in zijn/haar oorspronkelijke functie. Dit soort belangrijke zaken staan allemaal uitgebreid in de adviesaanvraag die wij als positief hebben beoordeeld.

Doorstroom KLC
Bij KLC is er in tegenstelling tot de verminderde productie bij KLM wel groei voorzien voor de komende jaren en dus zijn daar CA’s nodig. Mochten er tijdens de detacheringsperiode bij KLM vacatures zijn voor de CA-functie en ook uitstroommogelijkheden bij KLC (met behoud van een uitvoerbare KLC dienstregeling) dan zullen eerst de detacheringen van KLM cabinemedewerkers worden afgebroken om terug te keren en daarna vindt doorstroom van KLC cabinemedewerkers naar KLM plaats.

Pogingen tot verdere afname boventalligheid
Er resteren nog slechts enkele vrijwillige instrumenten om potentieel de boventalligheid verder te doen afnemen:
• de deeltijd variant van de VVR;
• de verruiming permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen;
• een overstap naar andere sectoren.

Over bovenstaande drie opties staat ook alle info op MyKLM en aansluitend worden in de eerste week van januari 2021 de inschrijvingsmogelijkheden hiervoor openstelt. Ook dit dient het doel om de kans op gedwongen ontslag verder terug te dringen. In het Sociaal Plan klik hier lees je onder het kopje ‘Fase 1 – beperken boventalligheid’ alle opties en de voorwaarden.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA