Derde kwartaalcijfers AF/KLM groep

30 okt. 2015

De KLM directie heeft op vrijdagmiddag 30 oktober aan de werknemersorganisaties een presentatie gegeven over de resultaten van het derde kwartaal van de AF/KLM groep.
CFO (Chief Financial Officer) Eric Swelheim presenteerde de cijfers. Hij merkte hierbij op dat er voor volgend jaar een flinke capaciteitsuitbreiding op de markt is te verwachten wat de ticketprijzen nog verder onder druk zet. Ondanks dat de cijfers een vooruitgang laten zien reageerde de financiële markt negatief op de cijfers.

Ten opzichte van het derde kwartaal 2014 zijn de KLM Groep resultaten als volgt:

de totale KLM productie vertoonde een heel bescheiden groei, maar onderliggend +2,6% voor passage, -7,6% bij vracht en -3,6% bij transavia;
een verbetering van het operationele resultaat met €159 miljoen;
een verbetering van de productiviteit met 1,9%;
een daling van 500 FTE's in de KLM Groep;
een daling van de unitkosten met 2.1% (gecorrigeerd voor koers en pensioenlasten).


 

Passagiersvervoer
De cijfers van KLM komen overigens grotendeels overeen met de gezamenlijke cijfers van AF/KLM. ). Ondanks dat KLM het relatief beter doet dan AF, laat AF ook een duidelijke verbetering zien van de COI (Current Operating Income).

Conclusies KLM directie
De groep sluit een goed derde kwartaal af. Een derde van deze verbetering komt voort uit kostenverlaging en twee derde komt voort uit revenues en lagere brandstofprijzen. Oftewel op een derde van deze verbetering heeft de groep zelf invloed en op tweederde niet (gemanaged en niet-gemanaged).

De CFO meldde dat de initiatieven van Perform 2020 zich beginnen te verzilveren:
Alle vier de bedrijfsonderdelen (passage, cargo, E&M en transavia) dragen positief bij aan de resultaten.
De productiviteit van de KLM groep is 1,5% omhoog gegaan, maar is nog steeds ver weg van de target van 4 % .
De positieve kasstroom is 290 miljoen euro, hiermee kan de netto schuld verder afgebouwd worden.

Wat volgens KLM niet mag worden vergeten is dat het netto resultaat negatief blijft en dat het nog niet is gelukt om het eigen vermogen te versterken. Dit is volgens de CFO wel broodnodig om financieringen aan te trekken. De kaspositie is te laag voor de grootte van het bedrijf.

Vooruitzicht AF/KL groep
De targets van Perform 2020 moeten gehaald worden, het uiteindelijke doel is 7% productiviteitsverbetering einde 2017.

Verbeterde resultaten en cashflow zijn nodig om:

investeringen in de vloot te kunnen doen;
de netto positieve resultaten te laten stijgen en
de schuldpositie te laten dalen.


De positie ten opzichte van Europese concurrenten is nog niet verbeterd. Duidelijk is wel dat Perform 2020 begint op te leveren, volgens de directie is dit een uitstekende motivatie om door te gaan.

KLM sectiebestuur

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA